Browsing: Zaujímavosti

Zaujímavosti AIESEC Slovensko members
Príležitosti pre teba: AIESEC
By

Príležitosti pre teba je séria článkov, ktoré postupne predstavia rozličné príležitosti pre študentov na Slovensku. Stáže, štipendiá, projekty, akákoľvek vzdelávacia činnosť, dobrovoľníctvo a ďalšie! „Na odstrel“…