CAPCO: Pravda o príležitostiach a úskaliach životného štýlu konzultanta

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Čo si predstavíš pod pojmom konzultant? Vieš, aká je náplň práce konzultantov, respektíve poradcov? Ako vyzerá ich bežný deň? Veľa ľudí má o tejto profesii mylné predstavy, preto sme sa porozprávali s lídrom medzinárodnej poradenskej spoločnosti Capco, Bodom Schaeferom.

Bodo nám odhalil, ako vyzerá život úspešného konzultanta. V článku sa dozvieš, čo konzultanti robia, ako trávia svoj čas a koľko cestovania obnáša ich práca. Spoločnosť Capco môže byť pre teba zaujímavým zamestnávateľom. Má sídlo aj v Bratislave, kde sme sa s Bodom Schaeferom stretli.

FOTO: Peter Kováč

Veľa ľudí nevie, čo konzultant vlastne robí. Ako by ste opísali prácu konzultanta?

Oblasť, ktorej sa konzultanti venujú, je tak široká, že skúsim spomenúť aspoň hlavné úlohy, ktoré bežne vykonávajú. Konzultanti pomáhajú inštitúciám prekonávať výzvy novými myšlienkami, bohatým know‑how a skúsenosťami. Ako  tretia strana prinášame klientom neutrálnu perspektívu a nezaujatý pohľad zvonka. Sme v blízkom kontakte s kľúčovými hráčmi vo finančných službách a máme šancu rozvíjať bankovníctvo zajtrajška.

V Capco prinášame oboje – strategické plánovanie, ako aj konkrétne produkty a digitálne riešenia, čo znamená, že sme schopní napríklad aj redizajnovať back‑office procesy pre našich klientov. V banke prebieha množstvo procesov, ktoré koncový zákazník nevníma, a na tom všetkom sa konzultanti podieľajú.

Ďalšou oblasťou, ktorou sa konzultanti zaoberajú, je tzv. change management. Napríklad keď banka prechádza na automatizáciu, zamestnanci banky sa môžu báť straty svojich miest, čo vnáša do ich práce stres. Takéto zmeny si vyžadujú change management – konzultanti pomáhajú svojim klientom zaistiť, aby sa nezmenil len IT systém, ale aby boli zachytené aj technické potreby zamestnancov v novom systéme, aby bol proces transformácie naozaj úspešný.

Veľa ľudí si myslí, že poradenstvo znamená neustálu prípravu prezentácií v Power Point‑e, ale to je iba malý aspekt tejto práce. Byť konzultantom obnáša omnoho viac.

Aké osobnostné predpoklady by mal mať konzultant?

Konzultanti musia byť zvedaví a musia túžiť po vedomostiach, to je najdôležitejšia vec.

Väčšinou sú to tí najlepší z univerzít, no tam vzdelávanie nekončí. To je niečo, čo je charakteristické pre prácu v konzultingu. Už to robím 21 rokov, a stále sa učím. Byť zvedavý a skúšať, byť otvorený novým myšlienkam a procesom bolo nevyhnutné počas celej mojej kariéry. Každý projekt je iný a je kľúčové vedieť počúvať, pochopiť a prispôsobiť sa ideám klienta. Konzultanti musia mať aj silno rozvinuté sociálne danosti a schopnosť adaptovať sa, pretože neustále stretávajú nových ľudí s ich rôznymi perspektívami.

Posledným, no veľmi dôležitým, aspektom je, že v Capco sme veľmi otvorení spätnej väzbe. Je dôležité vedieť na ňu reagovať a pracovať s ňou. Dáva to človeku šancu zlepšovať sa a rozvíjať svoje schopnosti.

FOTO: Peter Kováč

Máte skúsenosti s negatívnym feedbackom?

Áno, od klientov aj kolegov. Je to nevyhnutná súčasť našej práce. Mám s ním veľa skúseností od začiatku mojej kariéry až dodnes. Podstatné je prijať spätnú väzbu a naučiť sa z nej niečo, aj keď je kritická. Nie je to vždy ľahké, no podľa moderného manažmentu feedback dáva pridanú hodnotu a ja môžem iba súhlasiť. Negatívny feedback mi dal šancu zásadne sa zlepšiť.

Stanem sa konzultantom hneď v prvý deň?

Áno, v Capco si súčasťou projektu hneď v prvý deň – to znamená, že hneď od začiatku si dôležitou súčasťou tímu a plnohodnotný konzultant. Samozrejme, počas prvého roka sú školenia, zamerané na rozvoj poradenských zručností. Zvyčajne nováčikov priradíme na projekt, na ktorom sa učia praxou. Juniori dostávajú jednoduchšie úlohy, kde zbierajú skúsenosti. Zároveň sme si vedomí nutnosti celoživotného vzdelávania, preto je u nás v Capco možnosť absolvovať školenia počas celej kariéry.

Čo by mal mladý človek študovať, aby naštartoval kariéru v konzultingu?

Musí v prvom rade úspešne absolvovať univerzitu, nezáleží na tom, či má titul z ekonómie, matematiky alebo strojárstva.

Ďalej očakávame od ľudí relevantnú stáž. Capco je konzultačná spoločnosť pre finančnú oblasť, takže je ideálne, keď má dotyčný skúsenosť z banky, poisťovacej spoločnosti, burzy alebo z finančného oddelenia vo veľkej výrobnej spoločnosti. Prax musí byť nejakým spôsobom relevantná k tomu, čo robíme. Samozrejme, pri vývojároch sa skôr pozeráme, kde, s akými technológiami a na akom projekte pracovali popri škole.

Hľadáme ľudí, ktorí už videli kanceláriu „zvnútra“ a vedia, ako to v nej chodí. Očakávame taktiež plynulosť aspoň v angličtine. Čo sa týka jazykov, výhodou v tomto regióne je znalosť nemeckého jazyka, pretože pre pobočku v Bratislave je najviac klientov vo Viedni a Frankfurte.

FOTO: Peter Kováč

Aké benefity prinášajú konzultanti firmám?

Konzultanti sú veľkým benefitom pre inštitúcie, ktoré čelia novým veľkým výzvam. Prinášame neutrálny pohľad zvonka. Capco má skúsenosti, manažment a technologické know‑how na zvládnutie mnohých rôznorodých náročných úloh. Náš USP (pozn. red. – unikátny predajný prínos) je, že pomáhame klientom počas celého produktového cyklu a procesu. Vieme začať od nuly, navrhnúť plán spoločne s jeho manažmentom, potom pomôcť implementovať nové riešenie a uistíme sa, že klientovi prináša pridanú hodnotu, ktorú očakával. Naši konzultanti majú množstvo skúseností s rôznymi projektmi, to nám umožňuje prinášať rýchle a vyhovujúce riešenie v každej situácii.

Ako vyzerá typický pracovný týždeň konzultanta v Capco?

Na túto otázku nie je ľahké odpovedať. Rozmanitosť úloh je skutočne veľká – od strategického plánovania po konkrétne IT a technologické problémy – že je veľmi ťažké opísať bežný deň. Denný rytmus, ktorý poznáme z iných profesií, nie je štandardný pre oblasť poradenstva. Každopádne to môžeme zhrnúť tak, že spolupráca s internými a externými expertmi v rámci tímu je podstatnou súčasťou našej práce. Každý člen tímu má zodpovednosť a tiež musí udržiavať neustálu interakciu s klientmi a kolegami. V závislosti od projektu, môže byť cestovanie na rôzne miesta bežnou súčasťou práce. Napríklad veľa kolegov z Bratislavy pravidelne cestuje za aktuálnymi projektmi do Viedne a Frankfurtu. Mobilita je dôležitá.

FOTO: Peter Kováč

Takže to obnáša veľa cestovania. Ako veľa konzultanti cestujú a kde trávia čas?

To závisí od projektu. Máme aj zamestnancov, ktorí necestujú vôbec. Potom máme kolegov z Bratislavy, ktorí sa presúvajú takmer každý týždeň, pretože tu nemáme lokálnych klientov.

Viac seniorní zamestnanci, ako ja, majú viac ciest. Ja cestujem päťkrát do týždňa. Pravidelne chodím do Ázie, USA a do iných miest po celom svete. Niekedy mám možnosť pozrieť si večer mesto, inokedy vidím mesto len z kancelárie či z taxíka.

Frekvencia cestovania, samozrejme, veľmi záleží na tom, v ktorom štádiu „života“ sa konzultant nachádza. Keď som pred 10 rokmi začal lietať do Ázie a projekt začínal v pondelok, tak som priletel už v piatok a strávil som víkend spoznávaním. Vďaka tomu som videl Singapur, Hongkong a tak ďalej. Teraz, keď mám rodinu, snažím sa čas na cestách minimalizovať a víkendy trávim s rodinou.

Táto práca dá človeku možnosť vidieť svet. Keď prijímame nových ľudí, pýtame sa ich, ako veľmi sú ochotní cestovať. Cestovanie je dôležitá súčasť našej práce. Klienti chcú poznať svojich konzultantov osobne. Chcú poznať skutočného človeka, s ktorým sa môžu porozprávať, zažartovať si a skočiť na obed.

FOTO: Peter Kováč

Je pravda, že práca konzultanta je náročná po fyzickej aj psychickej stránke?

Bezpochyby. Kladie na človeka vysoké nároky, no to sa dá dnes povedať o mnohých profesiách. V skutočnosti máme menej rutiny a potrebujeme sa neustále vedieť prispôsobovať novým prostrediam. Vzdelávame sa a rastieme počas celej doby našej kariéry.

Ďalším aspektom toho je cestovanie. Môj rozvrh niekedy vyzerá tak, že vstanem o 5:00, idem na letisko a letím niekam. Minulý týždeň som sa napríklad ráno zobudil vo Viedni, na obed som bol vo Frankfurte a večer už v Zürichu. Prirodzene, že ľudia si myslia, že je to náročné, no podľa môjho názoru si to musíš jednoducho užívať a vidieť príležitosti, ktoré to prináša. Tieto výzvy udržujú prácu konzultanta atraktívnou.

Ste vášnivý chovateľ včiel. Vidíte tam paralelu pri riadení svojich zamestnancov?

Včely majú definované vo svojej DNA, čo majú robiť každý deň svojho života. Prvé dva dni čistia úľ, potom ďalších 10 dní kŕmia nové včielky, potom začnú stavať úľ a tvoriť med. Každá jedna robí veľmi precízne stále to isté. Nikto ich neriadi, prichádza to prirodzene. Nechcem od svojich zamestnancov, aby každý robil to isté.

Chcem, aby boli kreatívni a samostatní, aby mysleli a prichádzali s novými myšlienkami. Ako podporu máme v Capco koncept nazývaný „koučing“. Každý zamestnanec má priradeného kouča, ktorý je viac skúsený a je jeho „sparing partnerom“ počas všetkých fáz v kariére. Je skvelé vidieť, ako ľudia v rámci firmy rastú, napríklad absolventi, ktorí prídu rovno zo školy. Vidíme ich, ako sa stávajú zrelými profesionálne aj osobnostne.

FOTO: www.faz.net

Ako a prečo ste začali s týmto neobvyklým koníčkom? Čo Vám to prináša?

Môj sused je farmár, ktorý má včely, a s dcérami sme sa na nich chodili pozerať vždy, keď sme mali možnosť. Farmár nám vysvetľoval, ako to chodí v živote včiel, ako stavajú úľ, vyrábajú med, o kráľovnej, ako sa o ňu ostatné včely starajú a všetky tieto fascinujúce veci. Úľ je nesmierne sofistikovaný a disciplinovaný a zároveň je veľmi krehký.

Fascinovalo ma to natoľko, že som sa rozhodol tiež chovať včely. Keď prvýkrát otvoríte viečko a vidíte všetok ten med, hrnúci sa von, je to neuveriteľný pocit uspokojenia. Zároveň je toto hobby kontrastom k mojim bežným dňom, kedy mám mnoho stretnutí, hovorov, e‑mailov a cestovania. Upokojuje ma a perfektne mi sedí.

Ste riaditeľom v Capco pre Slovensko, Rakúsko a Nemecko. Čím je podľa vás firma Capco výnimočná?

Rozdiel medzi Capco a inými poradenskými spoločnosťami je v tom, že Capco je menšie a ľudia tu užšie spolupracujú. V Capco má každý priamy prístup k manažmentu a môže vyjadriť svoj názor. Dokonca aj ja, ako CEO, poznám osobne takmer všetkých juniorov, takže vedia, že môžu za mnou prísť porozprávať sa. Môžu ma osloviť so svojimi biznis nápadmi, pokojne aj vo veľmi mladom veku a dostanú spätnú väzbu. V Capco sa zamestnanec môže zapájať a meniť veci na každom stupni. To je výnimočné na našej spoločnosti, aj celkovo v konzultingu.


Currently open positions in Capco: Java EE Developer, Front-end Developer, Automation Tester.

Ako chcete, aby ľudia vnímali Capco a aké sú firemné hodnoty?

Chceme prinášať ľuďom a zamestnancom atraktívne projekty v rôznych oblastiach finančných služieb. Naša práca by mala byť vždy postavená na konkrétnych hodnotách. V Capco sme definovali naše hlavné základné hodnoty – rešpekt, integrita, záväzok, výnimočná kvalita a vedomosti. Tieto hodnoty sú základom našej práce. Rešpekt znamená, že sa snažíme načúvať a otvorene komunikovať. Ctíme si diverzitu, nápady a uhol pohľadu. Sme partnerom pre našich klientov, kolegov a našu komunitu. Pre mňa osobne je rešpekt jedným z hlavných princípov mojej práce v Capco aj mimo nej.

Čo si najviac ceníte na firemnej kultúre v Capco?

Najviac oceňujem diverzitu prostredí, z ktorých pochádzajú ľudia vo firme. Cítim silu tejto rôznorodosti a jej benefity, ktoré ľudia so sebou prinášajú k nám. Rozdielne perspektívy a backgroundy pomáhajú tímu byť viac kreatívnym a dynamickým, čo je dôležitým aspektom našich úloh v Capco. Hlavným dôvodom, prečo som prišiel do Capco, je jeho globálna perspektíva, rôznorodosť projektov, no zároveň je v princípe menšou spoločnosťou, takže aj jednotlivec môže meniť jeho fungovanie. Capco dáva slobodu a určitú voľnosť pre podnikateľské rozhodnutia. Môžete tým žiť, realizovať ich a to je veľmi uspokojujúce.

FOTO: Peter Kováč

Vnímate rozdiely medzi Rakúskom, Nemeckom a Slovenskom, čo sa týka biznisu?

Vidím rozdiely medzi Rakúskom a Nemeckom, kde máme najviac klientov. V Rakúsku praktizujú klienti veľa demokracie. Keď máte projekt v Rakúsku, klienti sa pri rozhodovaní väčšinou snažia zosúladiť názory všetkých. V Nemecku je to o niečo viac zhora‑nadol. Niekto vo vrchnom vedení rozhodne a ostatní ho musia rešpektovať.

Firma Capco sa stala 27. najlepším zamestnávateľom na svete. Čím si myslíte, že si firma vyslúžila toto ocenenie?

Sme veľmi poctení a hrdí, že sme sa umiestnili v hodnotení tak vysoko. Ukazuje to, že si počíname dobre. No napriek tomu som trochu opatrný v týchto výsledkoch sociálnych médií, pretože sa môžu veľmi rýchlo zmeniť.

FOTO: Peter Kováč


Záverom rýchle otázky:

Do čoho by ste mladému človeku odporučili investovať rok času?

Tu je odpoveď jednoduchá – do cestovania. Mladí ľudia dnes môžu ísť a spoznať svet, vidieť rozličné kultúry a pochopiť, ako ľudia v rozličných častiach sveta rozmýšľajú a žijú. Okrem úžasných dojmov, cestovateľská skúsenosť im pomôže aj vážiť si to, čo máme v Európe. Toto je niečo, čo som zažil na svojich cestách.

A potom odporúčam tiež stáže. Už počas školy môžete zažiť pracovné prostredie a vidieť firmu „zvnútra“. To dá mladému človeku šancu zistiť, čo by mohla byť jeho budúca profesia. Už získanie stáže väčšinou vyžaduje prieskum potenciálnych zamestnávateľov, čo vytvorí silnejší záujem o biznis a ekonómiu a to môže byť užitočné.

Zvyk, ktorý ste implementovali v posledných rokoch a pozitívne ovplyvnil Váš život?

Žijem svoj život oveľa viac vedome ako približne päť – desať rokov dozadu. Posledné roky trávim svoj voľný čas s rodinou a priateľmi a viac sa venujem svojim koníčkom. Rovnováha medzi prácou a osobným životom je viac ako len fráza. Pomáha aj v pracovnom výkone. Životné perspektívy sa vekom menia.

Ďakujeme za rozhovor!

Share.

About Author

Avatar

Aj keď mám za sebou štúdium IT a manažmentu, vždy ma to ťahalo k písaniu. Pracujem ako copywriter v reklamnej agentúre, a okrem toho sa venujem rozhovorom so zaujímavými ľuďmi. Vďaka Night of Chances som si rozšírila obzory a stretla množstvo inšpiratívnych osobností... Keď sa už vzdialim od pera, najradšej idem na hory - v lete turistika, v zime snowboarding.

Leave A Reply