MastersGate: Zisťovali sme, ako vybudovať úspešný e‑commerce biznis

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Podnikavcov, manažérov a ľudí, ktorí uvažujú nad online podnikaním určite zaujme konferencia MastersGate spojená so súťažou MastersGate Awards, v ktorej sa stovky e‑shopov uchádzajú o prvenstvo v 4 kategóriách – Bricks to clicks, Exporters, Rising Stars a Business to Business s možnosťou získať špeciálne ocenenia Wild Card a The Greatest Investment Potential.

MastersGate je celoročný program na podporu rozvoja e‑shopov a ich expanzie do zahraničia. Finalisti bojujú o mentoring a ceny od partnerov, ktoré im majú pomôcť maximalizovať zisk e‑shopov.

FOTO: MastersGate

Na evente MastersGate stretnete zaujímavých spíkrov zo Slovenska aj z celého sveta, vypočujete si množstvo inšpiratívnych príbehov zakladateľov e‑shopov, môžete si sadnúť za Round Tables s odborníkmi na e‑commerce, alebo sa zúčastniť tzv. Business Lounge, workshopu pre rast biznisu a leadershipu.

Tento rok až do finále prebojovalo 16 e‑shopov. Ich hodnotenie porotou bolo po prvýkrát otvorené širokej verejnosti v priestoroch coworkingového centra HubHub. Celú konferenciu otváral práve e‑HUBHUB Day.

Účastníci sa okrem hodnotenia finalistov a výberu víťazov súťaže mohli v priestoroch HubHub‑u zúčastniť konzultácií a networkingu s partnermi a garantmi konferencie či MastersGate Evening Talks, case studies a panelovej diskusie s garantmi.

FOTO: MastersGate

My sme na e‑HUBHUB Day samozrejme nemohli chýbať. Traja porotcovia MastersGate Awards nám odhalili, čo si najviac cenia na víťazovi svojej kategórie a dali nám užitočné rady pre všetkých podnikavcov a startupy, ktoré hľadajú investora, chcú expandovať alebo prejsť do online sveta.

 

Garant MastersGate a porotca v kategórii Greatest Investment Potential – Ján Búza, HUBHUB

Kedy by mal e‑shop vôbec zvažovať možnosť spolupráce s investorom a kedy by to mal vyskúšať bez pomoci?

Závisí to od toho, na čo kapitál vlastne potrebuje. Pokiaľ ide napríklad o financovanie skladových zásob, sú na to dostupnejšie aj lacnejšie formy peňazí. Na druhej strane, pokiaľ potrebuje financovať expanziu do nových segmentov alebo krajín, bankové financovanie bude asi len ťažko dostupné.

V akom štádiu osloviť investora? Čo bude zaujímať investora?

To závisí od typu investora. Niektorí sa špecializujú na projekty v začiatočných fázach a investujú v desiatkach tisícov eur, iní nebudú investovať, ak výška ich investície nebude v miliónoch eur. Od fázy projektu a typu investora sa budú odvíjať aj oblasti, ktoré ich budú zaujímať. V počiatočných fázach je to skôr kvalita a potenciál nápadu či tím, ktorý za ním stojí. Pokiaľ je firma v rastovej fáze, pôjde najmä o rýchlosť rastu a expanznú stratégiu. Keď ide o etablovaný biznis, investorov bude zaujímať viac ziskovosť, akvizičný potenciál či dlhodobá stratégia.

Čo najviac oceňujete na výhercovi kategórie?

Bolo pomerne náročné vybrať víťaza, pretože do úvahy prichádzalo viacero kandidátov v závislosti od toho, aké kritéria by sme zvolili. Na spoločnosti Zajo oceňujem to, že dokázala nájsť na módnom trhu dostatočne veľkú medzeru a aj napriek silnej globálnej konkurencii expandovať. Zároveň zvolili vhodnú stratégiu kombinácie tzv. flagship predajní v kombinácii s investíciou do vlastného e‑commerce riešenia, čo je v súlade so silnejúcim „direct‑to‑consumer“ trendom, ktorým sa uberajú aj globálne módne značky.

Čo sa týka inšpirácie pre ostatných, myslím, že spočíva v tom, že je potrebné mať dobre premyslený produkt a distribučný kanál, kým vôbec môžete pomýšľať na medzinárodnú expanziu. V opačnom prípade riskujete veľmi drahé poučenie.

FOTO: MastersGate

 

Porotca v kategórii Bricks to Clicks – Jakub Čech, Daren&Curtis

Aké sú najlepšie komunikačné stratégie na získanie dobrej pozície v online prostredí?

V prvom rade musíte dôkladne poznať svoj produkt, jeho výhody, ktoré budú zaujímavé pre zadefinovanú cieľovú skupinu, a tá musí byť ochotná za produkty zaplatiť stanovenú cenu s výhodnou maržou pre vás. Následne potrebujete:

· trefnú ideu postavenú na „insightoch“ cieľovej skupiny a komunikujúcu jasné „reason why“ produktu alebo služby,
· rôzne kreatívy pre mikro‑segmentáciu cieľovej skupiny + prispôsobený „storytelling“ podľa jednotlivých fáz nákupného procesu,
· mediálne plánovanie a efektívne cielenie s využitím relevantných dát z viacerých zdrojov,
· real‑time optimalizovať mediálne výdavky podľa dosahovaných cieľov, so zachovaním synergie kanálov.

Tri odporúčania pre úspech prechodu firmy z „offlinu“ do „onlinu“?

1. Buďte vyhľadateľní, teda dbajte na dobré tzv. onpage SEO, aby ste vyťažili z organickej návštevnosti maximum. A majte spustenú aspoň základnú vyhľadávaciu kampaň v Google Ads.

2. Majte rýchly a prehľadný web, aby sa na ňom návštevník vedel dobre zorientovať a našiel čím skôr to, čo hľadá. Web mu má byť pomocníkom na jeho nákupnej ceste, nie mu to sťažovať.

3. Pripomínajte sa! Keďže k neimpulzívnemu nákupu potrebuje priemerný zákazník 8 až 12 interakcií, majte nastavené remarketingové kampane tak, aby ste sa ľuďom v rozumnej dobe pripomínali a motivovali ich k nákupu.

BONUS: Testujte cielenie, testujte kanály, testujte kreatívu! To, čo fungovalo iným, nemusí zafungovať aj vám a naopak.

Čo najviac oceňujete na výhercovi kategórie Bricks to Clicks?

DUOS je ukážkovým príkladom, ako zabehnutá firma v offline prenikne do online prostredia a ovplyvní situáciu na trhu. Oceňujem najmä vizuálnu komunikáciu značky na sociálnych sieťach, kde za veľmi rozumné rozpočty dokážete rozšíriť svoj brand a vytvoriť si komunitu zákazníkov. V danom segmente (fashion – eyewear) je sila influencerov nepopierateľná, vidíme evidentné výsledky. Toto si DUOS uvedomuje a venuje energiu týmto smerom, čo hodnotím pozitívne. Mňa osobne veľmi oslovili aj inovatívne technologické plány firmy, v ktorých im držím palce a verím, že aj výhra v MastersGate im pomôže v ich napĺňaní.

FOTO: MastersGate

 

Garant MastersGate a porotca v kategórii Exporters – Pavol Adamčák, ui42 digital

Aké sú najlepšie komunikačné stratégie pri expanzii na zahraničný trh?

Za najlepšie komunikačné kanály môžeme považovať Google a Facebook. Okrem týchto dvoch hráčov sú pre určité segmenty vhodné aj cenové porovnávače. E‑shopy vďaka nim vedia otestovať svoje produkty na zahraničnom trhu, a teda preveriť dopyt po produktoch ešte pred „ozajstným“ vstupom na daný trh. Porovnávače nie sú síce všade v Európe tak veľmi etablované ako na Slovensku, v Čechách, v Rumunsku, v Poľsku, v Maďarsku. No tam, kde sa neporovnáva cena, môžu fungovať agregátory produktov pre segmenty napr. nábytok, oblečenie a pod. Takými agregátormi sú aj Favi, Glami.

Okrem Google, Facebooku sú zaujímavými platformami napr. Emag (v Rumunsku), ako platforma na predávanie. Smerom na západ zase Amazon (Nemecko, Veľká Británia, USA). Emag a Amazon sú skôr predajné než komunikačné kanály. Zároveň si cez Emag a Amazon viete otestovať dopyt po svojich produktoch.
Aby som to zhrnul, výber jednotlivých kanálov závisí najmä od trhu, na ktorý chcem vstúpiť a od produktov, ktoré chcem predávať.

Čomu venovať najväčšiu pozornosť: dvakrát meraj a raz rež. Zle vybraný trh, alebo aj neschopnosť si uznať neúspešný výber trhu, môže e‑shopy veľmi vyčerpať. Takže nepodliehajte stereotypom a myšlienke, že Rumunsko a Maďarsko sú zasľúbené krajiny pre každý e‑shop. Každý trh má svoje špecifiká, preto vám odporúčame spraviť naozaj dobrú analýzu ešte pred „expanziou“. Alebo sa poradiť s odborníkom (agentúrou, iným e‑shopom), ktorý na danom trhu predáva a pôsobí.

FOTO: www.hubhub.com

Tri odporúčania pre úspech expanzie?

Stratégia – odporúčame určite mať stratégiu (vytvoriť analýzu zahraničného trhu, na ktorý má význam s e‑shopom vstúpiť). Nielen z pohľadu kam chcem ísť, ale aj: kam má význam ísť. Zohľadňujúc faktory ako dopyt, či konkurenčná situácia na danom trhu. Je treba definovať si plán, testovať dopyt po produktoch, zvoliť si dodávateľov a partnerov so skúsenosťami.

Tie najcennejšie info vám vždy dá marketér, rodák z trhu. Hľadajte spôsoby, ako sa s týmito ľuďmi stretávať. Konferencia pre e‑shopy, networking s inými majiteľmi e-shopov, spolupráca s agentúrami s medzinárodným tímom, to všetko by malo byť na programe exportne ladeného e‑shopu. Víziou Mastersgate je byť práve takým miestom, kde sa majiteľ e‑shopu môže stretnúť s konkrétnymi odborníkmi z praxe. A neformálne pri káve alebo pive prebrať dôležité informácie, ktoré môžu ovplyvniť budúcnosť e‑shopu. Aj s takýmito situáciami, ktoré e‑shopy riešili sme sa stretli: Ako si tvoril jazykové preklady? S kým v danej krajine robíš logistiku? Ako som fungoval bez country managera? Kto mi zastrešil marketing v danej krajine? Čo ti nefungovalo?

FOTO: www.hubhub.com

Čo najviac oceňujete na výhercovi kategórie Exporters?

Táto otázka je naozaj náročná, pretože sa bavíme o promile percent, ktoré rozhodovali o výhercovi spomedzi finalistov (všetci finalisti mali totiž veľmi zaujímavý príbeh, víziu aj plán, ktorý by chceli realizovať). Pelikán je projekt, ktorý sa odlišuje od iných e‑shopov už len tým, že nemusí mať logistické služby a centrá. Čiže vie rásť pomerne rýchlo, bez „tradičných bariér“. Avšak to, čo najviac oceňujeme na výhercovi (Pelikan.sk) je komplementarita, kreativita a inovatívnosť služieb a produktov, ktoré klientovi prináša.

Čím môže byť víťaz inšpiráciou pre iné e shopy?

Inšpirovať iné „tradičné“ e‑shopy môžu tým, že sa nesnažia priamo útočiť na globálnych gigantov typu Google, ale naopak hľadajú možnosti neobsadeného miesta na svojom trhu. Sú totiž kreatívni v prepájaní dovoleniek a leteniek s cieľom zlepšovať celkový zážitok a prinášať destinácie, a teda produkty, ktoré inde nenájdete. Popri primárnom zdroji biznisu si budujú budúce zdroje príjmov. Teda okrem predaja leteniek pridávajú ubytovanie či ďalší zážitok.

Všetkým trom porotcom MastersGate Awards 2019 ďakujeme za rozhovor. Veríme, že sa nám podarilo sprostredkovať ti užitočné know‑how z prostredia online podnikania a že sa vidíme na MasterGate budúci rok.

FOTO: www.hubhub.com

Kto sú víťazi MastersGate Awards 2019?

Kto tvoril porotu MastersGate Awards 2019?

FOTO: MastersGate

Sedemčlennú odbornú porotu tvorili predseda poroty, organizátor súťaže Martin Krupan z ui42 a ďalší špecialisti:

+ 2 odborní garanti: Ján Buza z HubHub a Patrik Pajtáš zo Slovenskej sporiteľne.


Článok v spolupráci s coworking centrom HubHub.

Share.

About Author

Avatar

Aj keď mám za sebou štúdium IT a manažmentu, vždy ma to ťahalo k písaniu. Pracujem ako copywriter v reklamnej agentúre, a okrem toho sa venujem rozhovorom so zaujímavými ľuďmi. Vďaka Night of Chances som si rozšírila obzory a stretla množstvo inšpiratívnych osobností... Keď sa už vzdialim od pera, najradšej idem na hory - v lete turistika, v zime snowboarding.

Leave A Reply