Elektrárne po celom svete sa riadia dátami od slovenskej firmy Solargis

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Nedávno sme sa zúčastnili eventu Night of Chances Technology, ktorý prepája študentov a mladých ambicióznych ľudí s technologickými firmami. Mimoriadne nás zaujala prednáška Marcela Šúriho na tému Solárna energia a informačné technológie: spolupráca, ktorá mení svet.

Marcel Šúri je spoluzakladateľom a výkonným riaditeľom spoločnosti Solargis, ktorá sa venuje vývoju dátových a softvérových služieb pre solárne elektrárne. Založili ju v dobe, keď bola solárna energetika v privátnom sektore ešte len v plienkach, no dopyt po týchto službách rýchlo stúpal. Uvideli príležitosť a chopili sa jej.
Zo začiatku bolo náročné preorientovať sa z výskumu na komerčnú sféru, no túto bariéru úspešne prekonali a dnes už služby Solargisu využíva viac ako 1 000 energetických spoločností v stovke krajín sveta.

Prečítaj si náš rozhovor s Marcelom Šúrim, spíkrom na Night of Chances Technology, kde sme ho vyspovedali a vyrozprával nám svoju „success sunny story“.

FOTO: www.nightofchances.com

 

Ako ste sa vypracovali na pozíciu výkonného riaditeľa v Solargise?

To je relatívne jednoduché, keď firmu založíte a ste v podstate dvaja zakladatelia, tak jeden sa stane výkonný a druhý technický riaditeľ.:)

Prečo ste sa rozhodli venovať práve energetickému priemyslu?

Mal som šťastie, pretože som začal pracovať v európskom výskumnom centre v Taliansku, ktoré sa zaoberá solárnymi technológiami. Tam som pričuchol k novej technológii. Potom sme sa v správnom čase s kolegom rozhodli, že naše nadobudnuté poznatky by mohli byť uplatniteľné v komerčnej sfére a rozhodli sme sa založiť firmu, ktorá bude poskytovať služby v solárnej energetike. Dôvodom bolo, že sa vytvorila príležitosť, pretože podobné služby už vtedy začali chýbať.

Solárna energetika v Európe pred desiatimi rokmi dosiahla taký stupeň, že prestala byť len v rukách nadšencov a vládou podporovaných programov a začínala mať reálny zmysel aj pre privátny sektor. A toto nové priemyselné odvetvie potrebovalo nové služby – dátové, softvérové, odborné, ktoré chýbali. My sme sa skrátka poobzerali a uvedomili sme si, že teraz je ten správny čas prejsť z výskumu do reálnych industriálnych aplikácií. Založili sme firmu Solargis, ktorá sa venovala vývoju nových dátových a softvérových služieb pre solárne elektrárne.

Aký problém rieši Solargis?

Poskytujeme meteorologické údaje – slnečné žiarenie, teplotu vzduchu, rýchlosť vetra atď., ako aj software, ktorý tieto údaje využíva a dokáže z nich vypočítať, koľko elektrickej energie vyrobí elektráreň. Elektráreň vyrobí toľko energie, koľko slnka na ňu svieti a ako teplo je solárnym panelom.:) Naši klienti potrebujú údaje na to, aby im softvér vedel vyrátať presné čísla pre výrobu energie v ľubovoľnom čase. Bez týchto informácií nie je možné správne nastaviť finančný model, ani zvoliť vhodný technický dizajn a nevedia sa dohodnúť s odberateľom elektriny. Postavili sme modely, ktoré tieto údaje vypočítavajú a prostredníctvom softwaru ich poskytujeme cez webové aplikácie alebo dátové služby koncovým zákazníkom.

FOTO: www.nightofchances.com

Kto sú vaši zákazníci?

Našimi zákazníkmi sú developeri (čiže tí, čo stavajú elektrárne), inžinierske spoločnosti, ktoré ich vyvíjajú a montujú, investori a banky a samozrejme prevádzkovatelia, pretože niekto musí udržiavať elektrárne v čo najlepšom stave, aby dodávali čo najviac energie. A potom sú to energetické spoločnosti, v našom prípade niečo ako Západoslovenská energetická spoločnosť, alebo to môže byť prenosová sústava, ktorá zase manažuje to, čo elektrárne vyrábajú. My celej tejto reťazi účastníkov na trhu poskytujeme potrebné údaje. Každý z nich si vyberá dáta, ktoré potrebuje.

Každý má záujem o iný typ dát?

Ten kto elektráreň stavia, potrebuje historické dáta, aby postavil kvalitnú elektráreň na základe dlhodobej skúsenosti. To, ako sa správa počasie, zistí len na základe dlhej histórie, ktorá musí byť aspoň 10 rokov dozadu. Prevádzkovateľov zaujíma „forecasting“, čiže predpovedanie, pretože v mnohých krajinách sveta musia to, koľko vyrobia energie vopred nahlásiť. Musia vedieť povedať, koľko energie zajtra vyrobia v hodinovom kroku. To môžu zistiť iba na základe znalostí predpovede, ktorá musí byť digitálna.

Oslovujeme rôznych účastníkov s rôznymi službami a pre našich zákazníkov je zaujímavé, že máme globálne pokrytie. Podporujeme elektrárne v Čile a Brazílii, v Severnej Afrike, v Austrálii či Pacifiku, pretože všetko sa riadi cez počítačové modely a distribučnými kanálmi sú webové služby a aplikácie. Spolupracujeme približne s 1 000 firmami v stovke krajín sveta.

FOTO: energia.sk

Ktoré dáta sú medzi vašimi klientmi najžiadanejšie?

Dáta o slnečnom žiarení. To je v podstate elektromagnetická radiácia, ktorá sa dá digitálne spočítať. Keď je napríklad veľa oblakov, príkon slnečného žiarenia môže byť 100 – 200 wattov na meter štvorcový, a keď je krásne slnečné počasie s jasnou oblohou, kľudne môže byť aj 1 000 wattov.

Naši klienti dostanú údaje o príkone slnečného žiarenia v intervale napríklad 15 minút a môžu to vedieť až do histórie 25 rokov a do budúcnosti 10 dní. Na základe našich údajov a softvérových aplikácií si vedia vypočítať koľko energie elektráreň vyrobí počas svojej životnosti, koľko mala vyrobiť napr. za minulý rok, alebo koľko vyrobí zajtra. Všetko je to potom o peniazoch a technologickej optimalizácii. Z toho vyplýva, či plníte finančný plán a o koľko sa pomýlite, pretože predpoveď nie je presná. Ak sa pomýlite, tak môžete platiť penále. Čiže čím presnejšie sú údaje a  modely, tým menšie finančné škody a tým efektívnejšia výroba. V konečnom dôsledku dodávame informácie o počasí, informácie o energetickej výrobe, ktoré sa transformujú aj do finančných ukazovateľov.

Ako presné sú vaše výpočty a predikcie a na ako dlho dopredu si trúfate predpoveď počasia, s akou presnosťou?

To, koľko vyrobí elektráreň počas jedného roka megawatthodín elektrickej energie, vieme v strednej Európe odhadnúť približne s presnosťou plus mínus 5 %. Záleží to od mnohých faktorov. Pre našich zákazníkov je dôležité, aby presnosť bola čo najväčšia, teda aby bola neistota výstupov čo najnižšia.

Keď má byť pekné a jasné počasie, alebo naopak veľmi zamračené, je možné priebeh výroby elektrickej energie predikovať pomerne presne. Najväčšia nepresnosť nastáva pri premenlivom počasí a pri náhlych zmenách. Vieme síce dosť presne predpovedať, koľko megawattov bude elektráreň vyrábať v lete pred príchodom studeného frontu a koľko po prechode frontu, no môžeme sa mýliť v  čase, v prípade, že sa pohyb oblakov napr. na horských masívoch kvôli niečomu spomalí. Napríklad keď nastane rýchla zmena globálneho slnečného žiarenia z 800 na 100 wattov na meter štvorcový, môže byť chyba až 8-násobná.V takom prípade je chyba v presnom určení času. Je to veľké číslo, no s tým sa nedá nič robiť. Našťastie, prírodným javom ešte veliť nevieme, a prijímame s pokorou, že ona vládne nám.😉

Aký veľký prínos má táto energetická simulácia pre firmy?

Vieme dodať presné údaje o počasí v konkrétnych lokalitách, kde naši klienti stavajú elektrárne. Lokalitou môže byť pozemok veľkosti vinohradu alebo aj x futbalových štadiónov. Vieme dodať historické údaje za posledných 25 rokov a predikcie výroby vieme robiť dosť presne v reálnom čase. V historických údajoch sme sa etablovali ako firma, ktorá má najspoľahlivejšie dáta, a preto sme získali slušné postavenie na trhu. Máme už dlhodobý kontrakt s organizáciami ako je Svetová banka, ktorá exkluzívne naše dáta používa vo všetkých projektoch. Okrem toho prevádzkujeme aj informačný portál, ktorý poskytuje údaje prostredníctvom online služieb.

Je to o kvalite dát, ale najmä o spoľahlivosti, rýchlosti a opakovateľnosti služieb. Určite veľkú úlohu hrá aj odbornosť. Máme background v informatike, satelitných technológiách, meteorológii, geografii a svetu IT. Rozumieme fotovoltaickým technológiám, pričom ich vývoj nabral rýchly spád už od čias, keď sme pracovali v európskom výskumnom centre. Vďaka získanému know-how sme boli schopní vyvinúť vlastné výpočtové modely, systém spracovania, archivácie a dodávky dát. Technológia, ktorú máme, je naša technológia a to je, myslím si, dosť unikátne. Pridanou hodnotou pre našich zákazníkov sú konzultačné a expertné služby a odborná podpora pri riešení špecifických problémov a technologickej optimalizácii. To je pri výstavbe a prevádzke elektrární, najmä v komplikovaných geografických podmienkach, pre zákazníkov veľmi dôležité.

FOTO: www.nightofchances.com

Máte za sebou históriu pôsobenia v Slovenskej akadémii vied a prácu vo výskume v Spoločnom výskumnom centre Európskej Komisie. Ako vnímate súčasnú situáciu vedy na Slovensku?

Myslím si, že význam vedy a vzdelávania je na Slovensku opomínaný. Spoločnosť a najmä rozhodovacia sféra tento sektor nevníma ako prioritu. Programy rozvoja vedy sú nedostatočne financované a je ťažké udržať talenty na Slovensku. Zaujímavý výskum a inovácie dnes vedia robiť aj na úrovni malých a stredných podnikov. Napríklad u nás aplikovaný výskum a vývoj robí v podstate asi tretina ľudí. Z hľadiska udržania konkurencieschopnosti vo svetovom kontexte je to pre nás kriticky dôležité. Nápadov a projektov je, našťastie, viac než dosť, ale financujeme si ich v zásade z vlastných zdrojov. Programy podpory inovácie sú však v porovnaní s inými krajinami málo vyvinuté, a prepojenia akademického sektora na riešenie potrieb priemyslu sú nepostačujúce.

Priznám sa, že sa nám darí viac spolupracovať s univerzitami v zahraničí ako doma. Ako technologická firma by sme privítali otvorenejšie možnosti spolupráce s univerzitami, napríklad tu v Bratislave s Fakultou informatiky, Matematicko-fyzikálnou alebo Prírodovedeckou. Radi by sme podporili programy doktorandského alebo magisterského štúdia, konkrétne tým, že by sme vedeli zadať výskumné témy, prispeli k vedeniu študentov, oponovaniu prác, ako aj k cielenému financovaniu. V tomto smere robíme kroky, aby sme nastúpili cestu systematickej spolupráce a aby sme spolu s podobne zameranými firmami prispeli ku zmene. Slovensko patrí medzi vyspelé krajiny sveta, ale pre správne fungovanie spolupráce medzi univerzitami a firmami je potrebné vynaložiť ešte veľa energie.

Do čoho by ste odporučili mladému človeku investovať rok svojho života?

Vycestuj, maj hlavu otvorenú bez predsudkov, nájdi si zamestnanie, nauč sa reč, objavuj iné spôsoby práce a štýl života, vráť sa po čase domov a uplatni všetko pozitívne vo svojom osobnom a profesionálnom živote. Jednoducho povedané – nájdi tú najväčšiu výzvu pre seba a vydaj zo seba maximum, pretože dva roky vnímavého a aktívneho života v cudzine vie mnohé postoje človeka upraviť.

Aký zvyk, ktorý ste implementovali, Vám v posledných rokoch pozitívne ovplyvňuje život?

Domnievam sa, že som sa naučil lepšie vnímať ľudí. To čarovné slovo je empatia. Naučil som sa ľudí lepšie pozorovať, počúvať a poskytovať spätnú väzbu. Či už sú to moji kolegovia, naši partneri, zákazníci alebo rodinní príslušníci. Pochopil som, že v práci, podobne ako v rodine, sa dokážu dosiahnuť skvelé veci, keď človek dokáže stmeliť a motivovať ľudí.

Ďakujeme!

 

Share.

About Author

Avatar

Aj keď mám za sebou štúdium IT a manažmentu, vždy ma to ťahalo k písaniu. Pracujem ako copywriter v reklamnej agentúre, a okrem toho sa venujem rozhovorom so zaujímavými ľuďmi. Vďaka Night of Chances som si rozšírila obzory a stretla množstvo inšpiratívnych osobností... Keď sa už vzdialim od pera, najradšej idem na hory - v lete turistika, v zime snowboarding.

Leave A Reply