FUERGY prináša do energetiky eko rozmer a prísľub zárobku

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

S Vladimírom Miškovským sme sa rozprávali o umelej inteligencii v elektroenergetike. Vladimír je spoluzakladateľ a CMO slovenskej spoločnosti FUERGY, ktorá dokázala vyvinúť inteligentný softvér, umožňujúci firmám alebo jednotlivcom vstúpiť na energetický trh a vyrábať elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov.

Energetický priemysel dnes funguje zastaralým, neefektívnym spôsobom. V blízkej dobe sa musia realizovať obrovské zmeny – doslova nová éra výroby elektrickej energie. Firma FUERGY veľmi pohotovo zareagovala, momentálne ukončujú pilotnú fázu softvéru s umelou inteligenciou, vďaka ktorému bude môcť „každý“ vlastniť solárnu elektráreň a predávať do siete nadbytočnú vyrobenú elektrickú energiu, ktorú naakumuluje. Vo FUERGY sa uz tešia z prvých reálnych pilotných inštalácií na Slovensku a v Čechách.

S Vladimírom sme sa stretli v príjemnom prostredí bratislavského coworkingového centra HubHub, kde FUERGY sídli.

FOTO: www.HubHub.com (Šimon Šiplák)

 

Aký problém rieši FUERGY?

Fuergy reaguje na trendy, ktoré prináša realita okolo nás. Celý svet sa profiluje tak, že elektrina bude komoditou 21. storočia. V podstate akákoľvek inovácia dnes príde, je postavená na elektrine. Cca 98 % inovácií potrebuje elektrinu.

Potom tu máme trend zlepšovania životného prostredia alebo aspoň zastavenie zhoršovania a obnoviteľné zdroje. Tieto faktory spolu majú veľký vplyv na energetický trh. V takom stave ako je teraz nemáme šancu zvládnuť budúcnosť.

Energetika je strašne konzervatívna a regulovaná, nielen v EÚ, ale v podstate po celom svete. Veľmi pomaly  sa reaguje na trendy, ktoré sú vo svete mimo energetiky. Energetický trh v najbližších piatich až desiatich rokoch stojí pred veľkou revolúciou, ktorá ho bude musieť posunúť výrazne dopredu, treba dobehnúť zaostávanie voči ostatným oblastiam za posledných možno 30 – 40 rokov.

Trendom energetiky je decentralizácia, t. j. vyrábať elektrinu čo najbližšie k miestu spotreby. V ideálnom prípade by si každý spotrebiteľ vyrábal energiu sám z obnoviteľných zdrojov a z elektrickej siete by ťahal iba to, čo si nedokáže vyrobiť sám.

Aká bola tvoja cesta k FUERGY?

Venoval som sa približne 15 rokov marketingu, mal som malú reklamku. Potom som chvíľu pôsobil ako freelancer, a tak som sa dostal do kontaktu so slovenskými startupmi. Mentoroval som ich v oblasti marketingu.

Pri jednom projekte sme sa stretli partia ľudí, ktorí si celkom dobre rozumeli. Boli medzi nami aj odborníci na energetiku. Ja som bol v tejto oblasti úplný začiatočník, z elektriny som mal úplne elementárne znalosti z fyziky zo základnej či strednej školy. Viedli sme spoločne množstvo diskusií o tom, ako funguje energetický trh, ako funguje výroba, distribúcia, spotreba elektriny.

Tá časť našej skupiny, ktorá nemala energetický background, sa pozerala na veci trošku laicky, no začali sme energetikom dávať otázky typu prečo to tak je, ako by to mohlo byť – až sme ich v podstate donútili rozmýšľať inak ako rozmýšľajú klasickí energetici…A to skončilo tak, že sme naformulovali princípy riešenia, ktoré dnes voláme FUERGY. Vo FUERGY máme za cieľ zmeniť k lepšiemu spôsob výroby, distribúcie a spotreby elektriny, to je súčasnosť.:)

FOTO: www.fuergy.com

Kam sa podľa teba uberá budúcnosť obnoviteľných zdrojov energie?

Obnoviteľné zdroje sú dvojsečná zbraň. Na jednej strane sú šetrné a super, no v dnešnej situácii, tak ako je nastavená distribučná sieť – znamenajú obrovský problém. Ich problémom je, že sú veľmi ťažko predikovateľné a založené na počasí, no sústava sa musí naplánovať na minimálne 24 hodín dopredu.

Koľko elektriny sa vyrobí, toľko sa musí aj spotrebovať. Lenže my nevieme presne, ako veľmi bude svietiť slnko, vieme to iba predikovať. Momentálne sa to paradoxne rieši tak, že keď sa niekde postaví 1 megawatt slnečnej fotovoltaiky, tak niekde inde sa musí postaviť megawatt fosílnych zdrojov ako záloha… Musí byť k dispozícii uhoľná elektráreň, ktorá pokryje nedostatok slnečnej energie. To znamená, že dneska síce máme krásne grafy o tom, ako rastú obnoviteľné zdroje, no zároveň rastú aj fosílne palivá, takže v podstate rastie iba celkový inštalovaný výkon.

Pokiaľ sa nezmení spôsob distribúcie elektriny a fungovania toho, ako sa elektrina dostáva od výroby k zákazníkovi, tak s tým v podstate nič nespravíme. Dnes už nepotrebujeme ťahať obrovské vysokonapäťové vedenie cez pol krajiny k zákazníkom. Celé sa to dá vyjadriť marketingovým pojmom „prosumer“, t. j. klasický zákazník, ktorý má ale vlastnú výrobnú funkciu. Vlastní výrobný zdroj, kde si vie vyrobiť energiu, ktorá pokryje jeho spotrebu. Eventuálne keď vyrobí viac, vie ju predať alebo pustiť do siete pre niekoho iného a naopak.

Bruselská legislatíva tlačí na zmenu, to je dobrá správa. Aj u  nás na Slovensku už došlo k istej pozitívnej zmene. Už je možné zapojiť menší zdroj do sústavy, aby mohol prosumer dodávať elektrinu a čím viac ideme na západ, tým sú podmienky liberálnejšie.

Kto sú vaši klienti, čo je najväčším prínosom FUERGY?

Naši klienti sú od veľkých fabrík až po domácnosti. Momentálne sa ale viac zameriavame na firemných klientov, pretože tí pociťujú nedostatky siete viac ako rezidenční klienti (domácnosti) a sú otvorenejší diskusii o inováciách a o zmene zaužívaných postupov. Rezidenční sú ešte konzervatívni, čo sa týka elektriny. Pre väčšinu ľudí je elektrina iba o tom, že zapne vypínač na stene a netuší, čo všetko je za tým.

Prínos je jednoznačne úspora, z finančného hľadiska. Ale zároveň ide aj o odstránenie defektov, ktoré sú spôsobované zo strany distribučnej siete. Napríklad vo výrobe aj sekundový výpadok, ktorý si my ani nevšimneme, zastaví stroje. Okrem toho má naše riešenie výhody aj v lepšej fakturácii za spotrebovanú elektrinu nájomníkom a tiež poskytuje funkcionalitu záložného zdroja. Dnešné klasické záložné zdroje ako sú dieselové generátory – sú absolútne neefektívne. Keď sú nahradené baterkovými systémami, majú oveľa lepšiu finančnú efektivitu.

FOTO: www.HubHub.com (Šimon Šiplák)

Náš systém je postavený na umelej inteligencii, na systéme neurónových siet, ktorý sa na základe mnohých faktorov a zozbieraných dát rozhoduje, ako čo najlepšie optimalizovať tok elektriny, t.j. či ťahať energiu z fotovoltaiky alebo zo siete, či nakúpiť elektrinu od suseda, alebo dokonca odpojiť bazén a iné energeticky náročné spotrebiče atď. Sme jedineční aj v tom, že ponúkame možnosť v reálnom čase zasiahnuť do tohto správania, čo v sieti nie je možné.

Máme tu v podstate štyri rôzne strany – máme tu obchodníkov, distribúciu a výrobu a potom tu máme zákazníka. Zákazník musí komunikovať so všetkými tromi, pokiaľ chce byť aktívnym účastníkom trhu, navyše real-time a to sa inak ako s AI (umelou inteligenciou) ani nedá. Naše riešenie je to, čo prináša poriadok do týchto vzťahov a umožní, aby rástol počet  účastníkov v energosieti.

Riešite aj konkurenciu? Máte vôbec nejakú?

Čo sa týka konkurencie, nenašli sme tak komplexné riešenie, ako je to naše. Našli sme firmy, ktoré ponúkajú parciálne časti riešenia, no nikto sa nepozrel na energetiku tak zhora a tak komplexne ako my. Aby to neznelo príliš sebavedomo, diskutovali sme s partnermi zo Slovenska aj zo zahraničia a potvrdili nám, že hľadali podobné riešenia po celom svete a veľakrát sú prekvapení, že ich nájdu doma v Bratislave. Priama konkurencia pre nás momentálne nie je, no vítame ju, pretože to všetkých posunie ďalej.

Kde máte výrobu?

Výroba je na Slovensku, keďže je na výrobu takéhoto riešenia úplne ideálne. Vďaka automobilovému priemyslu sa tu dá vyrobiť čokoľvek, čo potrebujeme. Máme dizajnéra, veľmi šikovného chalana, ktorý pracuje v jednej prestížnej automobilke, čiže na dizajne sme si dali záležať. Nie je to zariadenie, ktoré by bolo nadizajnované na čo najnižšiu cenu, preto diely nepotrebujeme vyrábať v Číne alebo podobný krajinách. Radi by sme čo najdlhšie vyrábali na Slovensku.

FOTO: www.fuergy.com

Ako dlho sa projektu venujete? V akej fáze ste aktuálne?

Začali sme v máji minulého roka a dnes sme už vo fáze, kedy máme hotové prototypy. V rámci produktového portfólia už testujeme biznisové riešenia u zákazníkov a aj u dodávateľa elektrickej energie na Slovensku. FUERGY Home, verziu pre domácnosti, by sme radi dali do testovania v druhej polovici roka 2019.

Biznis zákazníkom vieme znížiť účet za elektrinu aj o 40 – 45 % ešte bez použitia fotovoltaiky alebo iných obnoviteľných zdrojov. Čo sa týka ceny za naše riešenie, je to naozaj veľmi špecifické a záleží od požiadaviek a podmienok u konkrétneho zákazníka, no rámcová cena business riešenia je od 50 tisíc eur do milióna eur

Predstavme si rodinný domček. Koľko ma bude stáť FUERGY? Kedy sa mi vráti investícia?

Pokiaľ by si kupovala plný balík – fotovoltaické panely, kompletná kabeláž a inštaláciu, myslím, že by to stálo do 15 000 eur.

Pri rezidenčných zákazníkoch sa zameriavame na to, aby návratnosť bola najviac šesť až sedem rokov, bez dotácií. Samozrejme, čím ideme južnejšie, tým je rýchlejšia návratnosť, všetko záleží od svietivosti. Aj čím ideme západnejšie, tým je rýchlejšia návratnosť, čo je spôsobené tým, že krajiny ako Nemecko a Francúzsko majú vysokú cenu energií pre rezidenčných zákazníkov. Akonáhle sa zariadenie stáva súčasťou energetického trhu, tým, že vstupné náklady na nákup zariadenia sú všade plus mínus rovnaké, tak keď je cena elektriny dvojnásobná napríklad v Nemecku, samozrejme tam bude vyšší profit a investícia sa vráti rýchlejšie.

FOTO: www.HubHub.com (Šimon Šiplák)

Dá sa na tomto riešení reálne zarobiť?

Princípom bežných batériových systémov je, že keď človek nie je počas dňa doma, tak sa mu baterka nabíja, a keď sa večer vráti domov, tak ju čerpá. Pri našom riešení zohľadňujeme aj to, ako svieti slnko a tiež ako sa správa sústava, no v podstate systém a batéria sa neustále rozhodujú, ako sa budú správať.

Či sa na tom dá profitovať? Pri podhodnotených podmienkach, keď je životnosť batérie cca 12 rokov, za 6 rokov je toto zariadenie zaplatené a 6 rokov vyrába energiu zadarmo. Bežná spotreba domu na Slovensku je okolo 10 megawattov ročne, to znamená 1 400 až 1 500 eur za rok. Pokiaľ sa bavíme o návratnosti 6 rokov pri cene zariadenia 15 000 eur – Fuergy zarobí 2 500 eur ročne. Ak by zákazník za elektrinu platil 1 500 eur ročne, tak 1 000 eur je každoročne v zisku.

Prečo ste sa rozhodli pre transakcie výlučne cez blockchain?

Blockchain využívame v podstate čisto iba ako transparentnú databázu. Ide nám o to, aby každý účastník obchodu veril údajom, ktoré dostáva – aby nevznikla potreba štátnej alebo komerčnej autority. Zákazník však ani len netuší, že dáta započítavame na blockchaine, vidí transakcie normálne v eurách.

Snažíte sa aj inak prispievať k využívaniu obnoviteľných zdrojov? Napríklad vzdelávaním širokej verejnosti?

Momentálne sa zameriavame na deti na základných školách. Spojili sme sa so spevákom Thomasom Puskailerom. Thomas už niekoľko rokov robí po školách tzv. Eco tour, vždy s nejakým prívlastkom. V najbližšom školskom roku bude Eco Energy Tour s tým, že FUERGY je generálny partner a garant tohto podujatia.

Thomas bude učiť žiakov, ako sa vyrába elektrina, z čoho vznikla a prečo nou treba šetriť. Prečo sú obnoviteľné zdroje cestou, ktorou by sa vo výrobe elektriny mal svet uberať… Myslím si, že dieťa v rodine, ktorému záleží na udržatelnosti má rovnako vplyv aj na rodičov a tí sa zamyslia, či a ako pre svoje deti zlepšiť budúcnosť. Myslím si teda, že takýto vplyv je ďaleko rozsiahlejší a určite zanechá vačšiu stopu ako kampaň v médiách.

FOTO: www.ecotour.sk

Ste financovaní z vlastných zdrojov alebo máte investorov?

Mali sme PS investorov (pozn. red. PS = penny stock), momentálne robíme STO (Security Token Offering), je to niečo ako IPO, verejná ponuka akcií, len investor nedostáva papierovú akciu ale security token, digitalizovanú akciu. Pilotná fáza si vyžadovala investíciu v miliónoch eur.

Ako sa vám podarilo získať dôveru a veľkú investíciu do projektov?

Určite zavážila dôveryhodnosť zloženia tímu a projektové myšlienky. Oslovili sme ľudí, ktorí nie sú z energetiky, ale rozumejú tomu, kam by sa mala energetika poberať v najbližších rokoch. Chápu, že bude musieť prísť k nejakej zmene, čo sa týka energetického trhu. Dnes v podstate, pokiaľ človek nemá k  dispozícii stovky miliónov, tak sa nevie stať súčasťou energetického trhu. Je to veľmi konzervatívny trh, kde sa v dnešnej dobe veľmi ťažko dostáva. A pokiaľ je takéto riešenie, ktoré vie priniesť zmenu, tak je to cesta pre investora, aby sa stal súčasťou energetického trhu aj v dnešnej dobe.

Čo by ste poradil iným startupom v tejto oblasti?

Na prvú fázu by som určite hľadal súkromných investorov. Je to o chémii a o tom, či si sadnú, pochopia sa a či vedia svoj projekt správne vysvetliť. Čím viac sú startupisti v danej oblasti doma, budú zaujímavejší pre súkromného investora. Peniaze sa dnes – na dobré relevantné projekty – dajú získať pomerne jednoducho. Čiže, keď niekto chce zakladať startup, tak by som to spravil asi teraz…

Aj keď to nedopadne dobre, je to skúsenosť. Niekedy je aj cesta cieľ a treba skúšať, kým to nevyjde. Poradil by som zohnať si relevantný tím, nie vždy sú kamaráti z okolia to najlepšie zloženie tímu.:) Partneri si musia vedieť povedať veci narovinu, to je veľmi dôležité a musia vedieť, čo robia. Myslím, že je smiešne, keď ľudia z roka na rok skúšajú vytvárať startupy v diametrálne odlišných oblastiach. Akonáhle váš produkt rieši nejaký problém, tak máte otvorené dvere.

Na ktorý pracovný úspech, či naopak lekciu, si zatiaľ v živote najviac hrdý?

Skôr neúspechy ako úspechy človeka posúvajú dopredu. Ja som sa vo všeobecnosti z neúspechov naučil, že je veľmi dôležité vedieť komunikovať. Vedieť zdeliť ostatným, čomu sa venujeme a ukázať im správny pohľad na vec. Nespoliehať sa na to, že to ľudia pochopia tak, ako si myslím že to pochopia, ale zabezpečiť, aby to naozaj bolo povedané tak, aby to ľudia pochopili.:)

FOTO: www.HubHub.com (Šimon Šiplák)

Koľko vás je v tíme? Prečo ste sa rozhodli pracovať práve z coworkingu?

V tíme je nás 38. Sme v Bratislave aj v Žiline. V Bratislave v HubHub máme projektovú a marketingovú časť tímu, to je momentálne 10 ľudí a zvyšok je v Žiline, čo sú naši energetici, programátori a hardvéristi. Podľa mňa nie je lepšie mesto na robenie IT vývoja pre energetiku ako Žilina. Neviem, či je na Slovensku ešte niekde toľko kvalifikovaných a skúsených vývojárov.

V coworkingu sme chceli byť od začiatku, čím nám odpadlo množstvo povinností a vyšlo nás to aj lacnejšie, okrem toho je tu prínosom komunita. Z bratislavských coworkingov myslím, že HubHub je najviac na úrovni.

Čo je pre vás najväčší prínos práce z HubHubu?

Na začiatku keď chce človek reálne uspieť v podnikaní, potrebuje počuť strašne veľa názorov či už ideových, vecných alebo biznisových, od ľudí z rôznych oblastí. A načo behať po celej Bratislave, keď tu sú koncentrovaní na jednom mieste. HubHub má podľa mňa najživšiu komunitu a najviac sa človek cíti ako v reálnom coworkingu. Je to centrum networkingu a nám pomohol aj v rámci proma.

Aký je najväčší mýtus o práci v coworku?

Keď mi niekto pred 6 rokmi spomenul coworking, predstavil som si bradatého týpka ako chlípe škoricové latte. To je základný mýtus – spojenie coworkingov a hipsterov. Ešte sa stretávam s tým, že údajne v coworkingoch kódia aplikácie detičky bohatých rodičov za ich peniaze, čo je tiež hlúposť.

Prezraď nám, na ktorom mieste v HubHub trávite najviac času?

Deň začíname poradou pri rannej káve v kuchyni. Inak sme väčšinou len v kancelárii alebo zasadačke. Vyhovuje nám to, pretože pri práci sa musíme veľa rozprávať. Aj dnes ju máme rezervovanú.:)

Ďakujeme za rozhovor!


Článok v spolupráci s coworking centrom HubHub.

Share.

About Author

Avatar

Co-founder & Marketing manager Daily Upgrade

Leave A Reply