Tomáš Kaláb: ESET nie je iba stroj na peniaze

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Tomáš Kaláb pracuje v spoločnosti ESET už takmer 20 rokov. Pamätá na časy, keď firma pozostávala z 10 ľudí, z ktorých traja boli samotní zakladatelia.

Bol svedkom prerodu malého startupu až na nadnárodný korporát so slovenskými koreňmi.

V článku prezradil, čo ESET odlišuje od ostatných veľkých globálnych firiem, akým výzvam museli počas rastu firmy čeliť, aj zopár perličiek z diania v ESETe.

FOTO: Jaroslav Novák

Nakoľko ste v ESETe skoro od začiatku, zažili ste rast firmy od startupu až po jej zrelosť. Ako ste vnímali firmu vtedy a ako ju vnímate dnes?

Nenapadlo by mi, ako ďaleko to až dotiahneme. Takýto rozmer firmy som si nepredstavoval, aj keď tam bola vízia, že firma má veľký potenciál a že sa oplatí byť jej súčasťou.

Vedel som, že má budúcnosť. Vždy bola budovaná ako niečo, čo má dlhodobo vydržať. Samozrejme, človek nevidí do budúcnosti ako to dopadne… toto dopadlo dobre.

ESET mi vždy prišiel ako zaujímavá firma a veci, ktorými sa zaoberal, som považoval za dôležité. V tom čase nebola na Slovensku firma, ktorá by sa im viac venovala.

Počítače ma vždy zaujímali do hĺbky, ako fungujú vo vnútri, a ESET šiel najhlbšie  kam sa dalo dostať.

Keď robíte tieto veci, potrebujete vedieť, ako počítač funguje vnútorne, pretože presne tam sa adresujú útoky.

Do ESETu som primárne prišiel kvôli zaujímavej zmysluplnej práci a vnímam to tak doteraz. Poskytujeme niečo, čo ľuďom pomôže a ochráni ich.

FOTO: Jaroslav Novák

Aké boli začiatky ESETu? S akými výzvami a situáciami ste sa vo firme pasovali?

To, čo bolo bolestivé, bol nárast počtu ľudí a prerod z kamarátskeho prostredia na korporátne. Museli sme zaviesť formálne spôsoby riadenia. Dohľad už nebol priamy, a firma reálne rástla rýchlejšie ako sme ich dokázali nastaviť, a to bolo miestami cítiť.

Formalizácia bola asi najzásadnejšou zmenou pri raste. Veľmi dlho som mohol povedať, že poznám všetkých kolegov, ale to už veľmi dlho neplatí.

Sú to vlastne dve úplne rôzne firmy, keď sa na to takto pozriem.

FOTO: ESET (zakladatelia firmy: Miroslav Trnka, Peter Paško, Rudolf Hrubý)

Keď som nastúpil, pozostával ESET z 10 ľudí vrátane majiteľov, ktorí sa aktívne zúčastňovali chodu firmy a panovala tam rodinná atmosféra.

Nemali sme formálne pravidlá, každý vedel, čo má robiť a kedy treba “zamakať”. Žili sme s firmou a robili sme, čo bolo potrebné.

Keď to porovnám s tým, ako vyzerá teraz, keď máme okolo 1700 zamestnancov celosvetovo, z čoho zhruba polovica je na Slovensku, je jasné, že takáto firma sa už nedá riadiť kamarátskym systémom.

Museli sme zaviesť formálne pravidlá a predpisy, čo veľa ľudí vnímalo negatívne, pretože atmosféra už nie je taká uvoľnená.

Firma sa samozrejme snaží tieto “formality” zavádzať v čo najmenšej nutnej forme, aby sme fungovali.

Nechceme z toho spraviť prebyrokratizovaný korporát a na druhej strane si môžeme dovoliť veci, ktoré sme predtým nemohli.

FOTO: Jaroslav Novák

Spomínate si na úspechy, ktoré výrazne odštartovali rast ESETu? Na moment, ktorý predurčil ESET k medzinárodnému úspechu? Nie každej firme sa to podarí.

Sú dva. K medzinárodnému povedomiu o ESETe pomohla účasť na teste Virus Bulletin. Dávajú tu ocenenia top produktom, ktoré splnia kritéria.

Od začiatku sme boli veľmi úspešní a sme prvá a zatiaľ jediná firma, ktorá získala 100 týchto ocenení. Vytvorili kvôli ESETu špeciálne ocenenie, ktoré máme ako jediní na svete.

Po úspechu na Virus Bulletin sme začali byť považovaní za vážneho hráča na poli IT bezpečnosti, s ktorým treba rátať. Z komerčného hľadiska zas bolo dôležité, keď sme začali predávať mimo Slovensko.

V čase, keď som nastúpil, už existovala americká pobočka, ktorá sa neskôr stala základom tejto expanzie.

Postupne pribúdali príjmy spoločnosti a možnosti na ďalší rozvoj, najímanie nových ľudí, nákup techniky, atď.

Aktuálne zastávate veľmi komplexnú pozíciu Chief Software Architect. Môžete nám opísať, čo vaša pozícia obnáša?

Z high level pohľadu mi ide v zásade o to, aby naše aktivity sledovali dlhodobejší cieľ.

Je to dosť technická pozícia a v princípe mám zodpovednosť za architektúru produktov, ktoré ponúkame, a to aj z globálneho pohľadu, pretože veľa našich produktov je prepojených.

Máme množstvo online služieb, jednotlivé produkty medzi sebou komunikujú, dáta z rôznych staníc sa stretávajú v konzole vzdialenej správy, atď. Všetky tieto veci musia byť navrhnuté kompatibilne, aby sledovali jeden cieľ, dávali spolu zmysel a fungovali efektívne. To je mojou hlavnou úlohou.

Ako ste sa k nej dopracovali?

Začal som v ESETe ešte počas školy na pol úväzku ako junior programátor a po škole som prirodzene prešiel na full-time. Vtedy bolo v ESETe dokopy 10 ľudí aj so zakladateľmi. Každý mal na starosti viac vecí, robil to, čo bolo treba a navzájom sme si pomáhali. Do tohto patrilo aj napríklad balenie krabíc.:)

Ako sme postupne prijímali ľudí, rástla komplexita produktov aj práce. Keďže som mal prehľad ako veci fungujú, prirodzene sa moje kompetencie pretransformovali do toho, že som dohliadal na prácu ostatných. Dlho som priamo aktívne programoval, ale toho postupne ubúdalo a prácu som skôr delegoval.

Klikni na obrazok a zisti viac!


Chceš patriť medzi eseťákov? Napíš na email a poskytneme ti potrebné informácie.


Aké zručnosti a predpoklady si vyžaduje táto pozícia?

Potrebujem mať znalosť všetkých produktov, na ktorých robíme a ktoré ponúkame. Na druhej strane musím mať prehľad aj o trendoch, pretože IT trh je dynamický a veci týkajúce sa počítačovej bezpečnosti sa neustále menia. Aby sme stíhali držať krok a prinášali produkty, ktoré zákazníci chcú, resp. potrebujú.

Ľudia vedia, že chcú byť chranení, no nevedia čo to znamená. My sme tí, ktorí povedia: Týmto vás vieme ochrániť, toto potrebujete.


FOTO: Jaroslav Novák

Prezraďte nám, koľko kamarátov ročne si od vás pýta ESET antivírus zdarma alebo pomoc s opravením zavíreného počítača?

Úprimne, nie veľa. Pravdepodobne je to tým, že drvivá väčšina ľudí v mojom okolí sa pohybuje v IT a majú tieto veci už vyriešené. Momentálne si odo mňa skôr pýtajú radu. Každý už v dnešnej dobe vníma, že je potrebné mať spoľahlivú ochranu.

Momentálne ste 5. najúspešnejšou firmou v počítačovej bezpečnosti na svete. Aké kroky podnikáte, aby ste sa stali jednotkou na trhu?

To má niekoľko rozmerov. Biznisový, na ktorom priamo nepracujem, to je vec obchodníkov. Potom je tu technologický rozmer, ktorý je nevyhnutný pre predaj.

Snažíme sa postupne rozširovať portfólio a zlepšovať pozíciu na trhoch, kde máme potenciál, ale nemáme toľko zákazníkov.

Pred niekoľkými rokmi sme sa rozhodli stratégiu sústrediť na väčšie podniky, ktoré historicky netvorili veľké percento našich tržieb.

Investovali sme do toho, aby sme produkty špecializovali pre väčšie firmy. S týmto priamo súvisí, že sa zameriavame aj na poskytovanie služieb.

Produkty a služby pre veľké firmy sa líšia od tých pre koncového zákazníka alebo malé podniky v tom, že korporáty majú väčšinou špecializovaného zamestnanca alebo celé oddelenie na IT bezpečnosť.

Bežní užívatelia potrebujú produkt, ktorý všetko rozhodne za nich.

Veľkí zákazníci potrebujú mať iné nástroje, viac detailov, informácií. Do hry vstupujú nástroje, ktoré vedia špecialistom napríklad spätne vyhľadať, čo bolo zasiahnuté, ako sa to stalo, ako tomu zabrániť v budúcnosti a môžu hovoriť “iným jazykom” ako tie pre bežného užívateľa.

FOTO: Jaroslav Novák

Nie je veľa možností pracovať pre úspešnú nadnárodnú spoločnosť so slovenskými koreňmi. Čo si na práci v ESETe najviac ceníte?

Na práci v ESETe si cením najviac to, ako je firma vedená. V súčasnosti má šesť majiteľov, z ktorých traja sú jej zakladatelia. Ich primárnym cieľom bolo aj je budovať dlhodobo udržateľnú firmu prostredníctvom prinášania kvalitných produktov a služieb.

V tomto vidím veľký rozdiel oproti firmám, ktoré sú vlastnené investičnými fondami, kde je veľa majiteľov, podielníkov, a nezaujíma ich, čo spoločnosť robí, skôr to, aby každý kvartál dostali svoje dividendy.

Toto je veľmi cítiť na dlhodobej stratégii. Pravdupovediac nám toto závidia ľudia z vonku, ktorí fungujú v korporátoch vlastnených finančnými skupinami.

Primárna motivácia ESETu je prinášať produkty, ktoré dlhodobo slúžia ľuďom, ako zákazníkom, tak aj zamestnancom. Nie je to iba stroj na peniaze.

Sú dnešné vírusy iné ako tie, keď ste v ESETe začínali?

V čase keď som začínal, bola éra dosových vírusov, ktoré sa šírili tým, že si ľudia požičiavali diskety a kopírovali z nich veci. Vírusy sa rátali maximálne na stovky. Dostávali sme vzorky vírusov, maximálne tak jednu za týždeň.

Všetko sa dialo pomalšie a aj motivácia ľudí, ktorí ich vytvárali bola úplne iná. Jednalo sa skôr o “prestíž”. Dokázať si, že sa viem dostať do toľkých počítačov.

Ako sa vyvíjal internet, zmenila sa aj povaha vírusov. Zmenila sa motivácia ich tvorby, momentálne ide o čisto komerčnú záležitosť. Je to tvrdý biznis, kde sa točia veľké  peniaze.

Tvorcovia majú profi vybavenie, vírusy sa šíria takmer okamžite, keďže všetko je prepojené.

Malware, teda škodlivý softvér rôzneho druhu, vzniká dennodenne. Časté sú cielené útoky za účelom získať informácie alebo poškodiť biznis, niektoré majú politické ciele, napádajú sa vojenské operácie. Momentálne je problém s malware oveľa komplexnejší a je na všetkých frontoch.

FOTO: Jaroslav Novák

Čo považujete za najväčšiu bezpečnostnú hrozbu pre dnešné mobily a počítače?

To je individuálne, ale vo všeobecnosti je to strata informácií alebo, že počítač alebo mobil prestane fungovať.

Napríklad, ransomware je nepríjemná forma malware, kedy zasiahnutá osoba stratí prístup k súborom alebo dátam. Jej disk je zašifrovaný a šíriteľ tohto vírusu požaduje výkupné za kľúč, ktorý súbory odšifruje. Jedná sa o veľmi priamočiary spôsob ako premeniť útok na peniaze. Ak bol malware kvalitne navrhnutý, je nemožné sa pohnúť bez daného kľúča.

K ransomware mám takú perličku… istá skupina, ktorá sa venovala vývoju tohto typu malware, oznámila “koniec kariéry”. Naši chalani z výskumného ich na to kontaktovali, či by boli ochotní uvoľniť kľúče na odšifrovanie pre tých, ktorí boli ich činnosťou postihnutí. Reálne potom tieto kľúče zverejnili a my sme na ich základe spravili opatrenie, ktoré dokázalo týmto ľuďom pomôcť.

Ak by sme sa inšpirovali katastrofickými filmami, viete si predstaviť, že by jeden vírus znefunkčnil celý internet?

Nemyslím si, že je to pravdepodobné. Bránim sa hovoriť “nikdy” a “nedá sa”, pretože všetko sa dá, pokiaľ je dostatočná motivácia a prostriedky. Ale toto by bolo príliš náročné.

Internet je zo svojho princípu decentralizovaný. Neexistuje niečo ako srdce internetu, ktoré keď zničíte, zložíte celý internet. Môžete z neho znefunkčniť podstatnú časť a aj napriek tomu zvyšok fungovať bude, takže by to musel byť veľmi koordinovaný a sofistikovaný útok a skôr by som to nevidel ako útok jedného malware.


Rýchle otázky:

Máte nejaký denný rituál alebo režim, ktorý Vám pomáha k lepším pracovným výsledkom a rovnováhe?

Áno, snažím sa dodržiavať pravidelný režim. Chodievam do práce skôr ako je obvyklé, väčšinou už pred 7, čo mi pomáha hneď v niekoľkých veciach.

Obchádzam ranné zápchy, mám čas samostatne riešiť svoje veci predtým, ako odo mňa kolegovia niečo potrebujú, a  viem v relatívne rozumnom čase odísť domov a stráviť čas s rodinou. To mi pomáha k rovnováhe.

Mám tu voľnosť v tom, kedy pracujem a kedy nie, a takto mi to najviac vyhovuje.

FOTO: Jaroslav Novák

Koľko času týždenne venujete meetingom a stretnutiam a koľko si nechávate na čisto svoju prácu?

Nemalá časť mojej práce sa deje práve na meetingoch – riešime veci, hľadáme riešenia.

Stretnutia teda tvoria značnú časť môjho času, minimálne 50%, pravdepodobne viac.

No nevnímam svoju prácu a meetingy ako dve rôzne veci, patria nevyhnutne k sebe.

Kebyže máte aktuálne okolo 25 rokov, čomu by ste sa venovali?

Keď je človek mladší a nemá rodinu, má väčší priestor na experimentovanie. Aj tu vo firme máme veľa ľudí v mladom veku, ktorí odchádzajú, aby si založili startup alebo niečo podobné.

Ak sa do toho človek nepustí v mladom veku, už to asi nespraví. Neviem však, či ja by som do toho šiel, vždy som bol veľmi sústredený na technológie a ostatné veci mi neprišli dôležité. Takto mi to vyhovuje.

Ďakujeme za rozhovor!

Share.

About Author

Avatar

Aj keď mám za sebou štúdium IT a manažmentu, vždy ma to ťahalo k písaniu. Pracujem ako copywriter v reklamnej agentúre, a okrem toho sa venujem rozhovorom so zaujímavými ľuďmi. Vďaka Night of Chances som si rozšírila obzory a stretla množstvo inšpiratívnych osobností... Keď sa už vzdialim od pera, najradšej idem na hory - v lete turistika, v zime snowboarding.

Leave A Reply