Dan Ariely: Svetovo uznávaný TEDx speaker o ľudských potrebách a iracionálnom konaní

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Dan Ariely patrí medzi ľudí, ktorí rozhodne dokážu konfrontovať naše presvedčenia a otvoriť oči.

Chcela by som poďakovať Maxmann Consultans za možnosť zúčastniť sa naozaj praktickej konferencie HRLeaders, na ktorej som mala možnosť s Danom Arielym diskutovať.

Spomedzi všetkých zúčastnených lokálnych aj svetových rečníkov patrila jeho prednáška, o ktorého účasť sa organizátori usilovali už niekoľko rokov, medzi najprínosnejšie časti podujatia.

foto: Patrícia Žitňáková


Dan Ariely

Dan Ariely je profesorom psychológie a ekonómie správania sa na Univerzite Duke v Severnej Karolíne. Napísal tri knihy, ktoré sa všetky stali bestsellermi podľa magazínu New York Times. (The (Honest) Truth about DishonestyThe Upside of Irrationality, Predictably Irrational).

Založil viacero organizácií a nadácií. Svoj život zasvätil pomoci ľuďom. Dan je jedným zo zakladateľov BEworks, prvej manažérskej konzultačnej firmy, ktorá aplikuje vedu správania sa do oblastí stratégie a marketingu. Jeho prednášku na TEDx videlo viac ako 10 miliónov ľudí.


Aké myšlienky som si z prednášky odniesla?

  • Architektúra rozhodnutia je jednoduchá idea, že naše rozhodnutie v danej situácii je výsledkom prostredia, v ktorom sa nachádzame.
  • Ak by sme sa nachádzali v inom prostredí, zmenilo by sa aj rozhodnutie.
  • Aj keď máme pocit, že sa rozhodujeme, nechávame za seba rozhodovať okolnosti.
  • Vždy myslite na to, že vhodná voľba pre nás, nemusí byť vždy tá najľahšia a schodná.
  • V reálnom živote nepoznáme A/B testy, kedy môžeme vyskúšať viacero alternatív a rozhodnúť sa na základe prieskumu, ktorá nám vyhovuje viac. Napríklad keď si volíme svojho životného partnera, nevieme, aké by to bolo keby sme sa rozhodli inak. Táto skutočnosť nám dáva obrovskú zodpovednosť robiť správne rozhodnutia.

foto: www.facebook.com/HRLdrs/

Na prednáške ste hovorili o architektúre rozhodnutia. Ako by ho ľudia mohli implementovať na rozhodovanie sa o budúcej ceste alebo kariére?

Dan Ariely: Niekedy ľudia absolvovali školu a boli pripravení na život. To už nie je aktuálne, pretože život sa dnes mení veľmi rýchlo.

Teraz ani netušíme, aké zručnosti budeme potrebovať za ďalších 10 rokov. Preto mojou radou je brať život ako formu celoživotného vzdelávania.

Keď budete pred kariérnym rozhodnutím, pozerajte na to, kde sa naučíte čo najviac.

Stále sa učte nové veci, to sa mi osvedčilo ako skvelá životná filozofia.

foto: www.facebook.com/HRLdrs/

Je morálne ovplyvňovať správanie ľudí pomocou techník ako *predvolené nastavenia, changing default, dizajn ponuky a dopytu a pod.?

*(pozn. autora: Ide o metódy, ako ovplyvniť ľudské rozhodovanie tým, že napríklad v obchode je produkt, ktorý chceme predať vo výške zákazníkových očí alebo keď organizácie získavajú väčšie % súhlasov tým, že vo svojich formolároch majú predvyplnený súhlas a kto nesúhlasí, môže sa odhlásiť.)

Vysvetlenie „changing defaul“ metódy na príklade zvyšovania % súhlasu s darovaním orgánov, ktorú Dan popisoval počas prednášky. ?

Jedna technika môže ovplyniť úspešný výsledok marketingovej kampane či rôznych iniciatív. Technika "changing defaul" spočíva v ovplyvňovaní výsledku iba zmenou naformulovania otázky. Napríklad v niektorých krajinách je pravidlo, že ľudia nad 18 rokov sa môžu stať darcami orgánov, ak majú záujem. V iných krajinách je pravidlo, že automaticky sa mladý človek po dovŕšení 18 rokov stáva darcom orgánov, no môže následne vyjadriť nesúhlas. Čo myslíš, v ktorom prípade bude darcov viac? 🙂 Aj toto bola jedna z techník, ktorú Dan Ariely (profesor behaviorálnej ekonómie a psychológie) opisoval na konferencii HRLeaders v Bratislave. #hrleaders #danariely #predictablyunpredictable #thehonesttruthaboutdishonesty #tedx #tedxspeaker #dailyupgrade #motivation Článok s Danom Arielym, ktorý je aj best-selling autor a známy TEDx speaker, už nájdeš na blogu;)

A post shared by Daily Upgrade (@daily_upgrade) on

Dan Ariely: Na túto otázku nie je možné odpovedať všeobecne. Tu je dôležitý zámer, s ktorým chceme správanie človeka ovplyvniť.

Pokiaľ pracujeme v kasíne a využívame tieto techniky, aby sme motivovali ľudí hazardovať, je to samozrejme zlé.

Zamyslite sa však na dvoma vecami. Po prvé, ako komplexný je rozhodovací proces, keď sme zakorenení v našich vlastných zvykoch? Napríklad keď máte obmedzenie v tom, že musíte myslieť na nejasnú budúcnosť a šetriť kvôli nej peniaze.

Ak si predstavíte rozhodovací proces a mnohé okolnosti okolo ako finančné hľadisko, vzdelanie, zdravie a pod., tak vidíte, že čím je svet komplexnejší a hľadísk viac, tým je ťažšie správne sa rozhodnúť.

To je mojou zodpovednosťou, naučiť sa to čo najlepšie a pomáhať ľuďom robiť ťažké rozhodnutia.


Q&A s Danom Arielym po HRLeaders konferencii

Dan zodpovedal viacero dodatočných otázok, vrátane nasledovných:

  • Prečo robíme niektoré rozhodnutia?
  • Ako sa môžeme chovať viac racionálne?
  • Je HR (Human Resources) odvetvie založené na racionálnych alebo iracionálnych rozhodnutiach?


Ohľadom množstva vecí máme jasne dané hranice a pravidlá. Napríklad šoférovanie – máme stovky pravidiel týkajúcich sa riadenia vozidla.

Prečo keď sme schopní regulovať dopravu, neregulujeme viac zdravie, jedlo?

Pretože pri riadení vieme o chybe okamžite. Stane sa v danom momente a chyba môže ohroziť ľudské životy. Čo sa týka zdravia a stravovania sa je to síce dlhší proces, no môže mať podobné následky.

Myslím si, že spoločnosť sa posúva vpred v dobrom slova zmysle. Sme stále prepojenejší, nie sme už tak individuálni a ovplyvňujeme veľa ľudí.

Myslím, že to pre každého znamená zodpovednosť regulovať ľudské správanie a robiť ho lepším.

Ľudské správanie je poháňané množstvom vecí. Máme svoje ciele, inšpirácie a plány. No realitou je, že tie nás až tak nenaštartujú.

Naším hnacím motorom sú ľudské potreby. Zlé je, že vo väčšine prípadov je veľká medzera medzi tým, ako by sme chceli žiť a tým, ako v skutočnosti žijeme a smutnou správou je, že je to veľmi ťažké zmeniť.

Mali by sme venovať čas tomu, ako vytvoriť medzi predstavou a realitou most, aby sme žili viac konzistentne v dlhodobom meradle.

foto: www.facebook.com/HRLdrs/

Myslíte si, že racionálne rozhodovanie je vždy lepšie ako keď sa riadime intuíciou a robíme spontánne rozhodnutia?

Dan Ariely: Intuícia býva zvyčajne zbrklá, teda pokiaľ nie ste šachový expert, ktorý hrá šach celý život a intuitívne vie spraviť dobrý ťah.

Keď sa však bavíme o iracionálnych rozhodnutiach, iracionálny neznamená zlý. Ani náhodou.

Napríklad v láske nie nič racionálne, alebo keď sme štedrí k cudzím ľuďom… pre človeka je predsa najlepšie starať sa sám o seba.

Nechcel by som žiť vo svete, kde sa koná iba racionálne. Ja len chcem, aby ľudia robili lepšie rozhodnutia.


Pozrite si Danovu prednášku na konferencii TEDx, ktorú som spomínala na začiatku. Pomôže vám preniknúť do tajov ekonómie správania sa a ukáže, že naše rozhodovanie nie je až také nezávislé, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Som nesmierne vďačná, že som dostala možnosť stretnúť sa s Danom a priniesť vám jeho myšlienky prostredníctvom tohto blogu.:)

Share.

About Author

Avatar

Co-founder & Marketing manager Daily Upgrade

Leave A Reply