Daniel Franc spája prostredníctvom Google komunít ľudí z celého sveta

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Daniel Franc je zakladateľom Google Developers Groups (GDG). Komunity fungujú po celom svete a spájajú vývojárov, študentov a fanúšikov Google. Aj keď Danielovým životným plánom bolo nikdy sa nezamestnať, dnes je spokojným zamestnancom v Google. Po jeho prednáške na konferencii Glorious v Brne sme sa ho spýtali na jeho cestu až k top zamestnávateľovi a ako sa mu počas toho podarilo založiť projekt, ktorý sa rozšíril po celom svete.

Ako vznikol projekt Google Developers Groups?

Google komunity vznikli ako jeden z mnohých projektov, na ktorých som vtedy pracoval. Bolo to v čase obrovského technologického rozvoja pred 11 rokmi a najviac ma na tom zaujalo to, že podobné komunity nikde inde vo svete neboli. Ako „rozbiehača“ firiem a projektov ma to veľmi lákalo. Nadchla ma myšlienka prepojiť vývojárov a ajťákov, ktorí sú zároveň nadšenými fanúšikmi Google. GDG (Google Developers Groups) vznikli ako paralélny produkt, viac-menej zo zvedavosti. Mňa až tak nezaujímali technológie či samotný Google, ale skôr tá myšlienka prepojiť ľudí, ktorých to zaujíma. Cítil som dieru na trhu, no nie tom biznisovom. Vnímal som to ako príležitosť prepojiť ľudí spôsobom, ktorý tu predtým nebol.

FOTO: twitter.com

Aký je ich primárny zmysel?

Komunity slúžia primárne na učenie skills, ktoré vás v škole nenaučia. Prepájajú ľudí s podobnými záujmami, ktorí sa spolu vzdelávajú, navzájom si pomáhajú, vytvárajú spoločne aplikácie. V škole sa neučia nové knižnice, ktoré ešte len budú uvedené, ani vám nepovedia ako funguje najnovší jazyk pre Android. V technológiách je potrebné neustále sa vzdelávať, idú napred míľovými krokmi. Meet upy sa stali tretím najobľúbenejším spôsobom ako sa „samovzdelávať“. Na prvom sa umiestnili dokumentácie, potom web stránky a na 3. mieste nie sú školy ale meet upy.

Ako meet upy fungujú?

Fungujú tak, že ľuďom dáte právomoc k tomu, aby si stavali svet okolo seba v oblasti, ktorá ich zaujíma. Keď sa chcete dozvedieť niečo nové alebo prehĺbiť svoje vedomosti, idete na meet up, ktorý sa danej problematike venuje. Keď sa taký vo vašom okolí nekoná, môžete si ho zorganizovať sami. Google prostredníctvom GDG ponúka túto možnosť. Organizátor prežije to isté, čo ostatní účastníci, no má výhodu v tom, že si to sám vymyslí, nájde spíkrov a o to tu ide. My ako Google pomáhame organizátorom, aby vedeli ako na to – ako zohnať sponzorov, spíkrov, ako má vyzerať dynamika meet upu, aby to fungovalo.

Prečo ľudia obetujú svoj voľný čas, aby zorganizovali podobný event? Čo ich k tomu vedie?

Má to dva dôvody. Jeden presahuje jednotlivca… organizátori meet upov cítia, keď sa pridajú do našej siete, že prostredníctvom vlastných meet upov prispejú k posunu vývoja technológií globálne. Napríklad v Čechách máme mimoriadne úspešnú skupinu v Poličce, malej dedine na Vysočine, kde sa stretávajú, myslím, len piati, no aj tak vedia vytvoriť novú technológiu, ktorú potom zdieľajú na cloude so zvyškom sveta. Máte skrátka pocit, že prispievate k niečomu, čo vás presahuje.

To by však nestačilo, vždy je tam ešte osobný dôvod. Tie sú individuálne. Jedným z hlavných je, že sa chcete o niečom dozvedieť viac a meet up takého druhu sa vo vašej blízkosti neorganizuje, tak si ho urobíte sami. Niečo ako kontrola nad vlastným životom a osudom. To, čo v ňom nie je, si postavíte. Okrem toho tu stretnete množstvo zaujímavých ľudí s podobnými záujmami, ako spíkrov, tak ostatných účastníkov. Veľa organizátorov sa nachádza v ranej fáze svojej profesionálnej cesty a uvedomujú si, že bez osobnej značky sa tá cesta šľape celkom ťažko. Aj o mojej novej kolegyni v Google rozhodlo aj to, že je organizátorkou v komunite Py Ladies, o jazyku Python.

FOTO: twitter.com

Kto je cieľovka GDG a kto sa zúčastňuje meet upov?

Určené sú primárne it-čkarom, učiteľom, podnikateľom – to sú tri vyhranené cieľové skupiny. Niektoré meet upy sú viac špecializované, iné menej. Máme aj napríklad Google experience groups, čo sú IT punkáči, geekovia, technofili, GBG, GEG a GXG. GDG sa ale zúčastňujú najmä vývojari, programátori, prípadne ľudia silne technologicky orientovaní.

Máme tieto skupiny aj na SVK?

Je to prekvapivé, ale na Slovensku je iba jedna, ale za to veľká a veľmi aktívna. Je to skupina situovaná v Košiciach, na ich webe gdg.sk nájdete viac informácií. Zoznam všetkých komunít je na webstránke meetup.com.

Čo je pre Google komunity charakteristické?

Je zaujímavé, že čo do komunity vdýchnete na úplnom začiatku, keď ste trebárs iba 2-3 ľudia, stane sa DNA tejto skupiny a zostane v nej aj za 30 rokov. Tá myšlienka, s ktorou do toho idete… ak sa udrží, znamená to, že bola silná a stane sa nosnou. Pri zakladaní GDG sme chceli Google za partnera, aj finančného, ale od začiatku sme vedeli, že im nechceme touto formou robiť marketing. Hovorili sme si, že hodnota, ktorú by Google mohol oceniť spočíva v tom, že pomáhame vzdelávať vývojarov, ktorí potom môžu byť uspešní na ich platforme. Google je partnerom, ktorý pomáha komunitám s marketingom, aby mali jednotný brand, no aktivity sú na samotných skupinách. Google od komunít nechce na oplátku nič, len aby dodržovali kvalitu a mali brandovú jednotnosť, čo im samým môže len pomôcť.

Mojou úlohou zo strany Google je, aby DNA, ktorú sme do GDG pred 11 rokmi vložili, tam aj zostala. Snažím sa držať kultúru, aby sme zostali v silnom partnerskom vzťahu, no zároveň, aby sme sa ako korporácia do meet upov nesnažili vnášať naše obsahy, priania a celkovo marketing. V tej chvíli by komunity stratili dôveryhodnosť. Akonáhle sa tam začnú prezentovať technológie iba preto, že spíkrom niekto zaplatil za to, aby ich tlačili, stratia zmysel.

Google je známy ako top zamestnávateľ. Ako to vnímaš ty?

FOTO: www.czechcrunch.cz

Google je môj jediný a prvý zamestnávateľ. Povedal som si, že sa nenechám nikde nikdy zamestnať, pretože mi to prišlo ako trápna predstava, že by mi nejaký šéf hovoril, čo mám robiť a dovoľoval mi vziať si voľno. No s tým prišla aj otázka, ako sa budem živiť. Nezostávalo mi nič iné ako zakladať firmy, no nie som žiadny podnikateľ. Tento životný cieľ – nenechať sa zamestnať mi „prekazil“ až Google. Google je však len pre určitý typ ľudí. Pri pohovoroch sa viac pozeráme na veci, na ktoré žiadna škola pripraviť nedokáže. Technické znalosti sú samozrejmosťou… referencie a skills, no potom očakávame ďalšie tri veci a to je pri väčšine uchádzačov kameň úrazu – 1. kognitívne a kreatívne schopnosti, t.j. ako veľmi vám to páli. Chytáky sme zrušili už 5 rokov dozadu, teraz vás radšej necháme rozprávať… či ste narazili na situáciu, ktorá bola neprekonateľná, alebo kedy ste pomohli tímu. Necháme vás to popísať a na základe toho si urobíme predstavu, ako by ste danú vec riešili u nás.

Ďalšou devízou je „emergent leadership“ – v každý moment by ste mali byť schopní vycítiť príležitosť, vedieť ju uchopiť a inšpirovať k tomu aj kolegov. My sme veľmi nehierarchická firma a vzhľadom k tomu, že v Google sa väčšina vecí robí tímovo, potrebujete vedieť nadchnúť ľudí pre vec, vedieť zohnať interne potrebné zdroje. Aby do toho kolegovia šli s vami, pretože vám veria ako lídrovi. Ja som sa tu tiež ako senior zapojil do projektu, ktorý vystrúhali ešte študujúci stážisti, pretože som veril tomu, čo robia. Tretia vec je „googlovatosť“ – sem spadá osobná energia, ochota sa učiť, zmysel pre humor. Patrí sem aj schopnosť orientovať sa v chaose, nájsť poriadok a vedieť ho predať ostatným, push back – čo budete robiť, keď vám senior zadá projekt a vy zistíte, že je to hlúposť. Mať odvahu ísť do osobného stretu a vedieť pozitívne vysvetliť, že projekt, ktorý robíme je jednoducho blbosť. To je veľmi dôležité ovládať a v našej časti Európy s tým máme občas problém.

Pri svojej práci veľa cestuješ. Čo ti dalo spoznávanie cudzích krajín?

Ja som si vytvoril, ako väčšina cestovateľov, na cestovaní závislosť. Je to závislosť, ktorá sa dá iba doporučiť. Jednoznačne cestujte – to vas naučí viac ako ktorákoľvek firma. Problém je iba ten, že si na to zvyknete a chce sa vám cestovať stále. Zrazu ste až moc rozlietaní. V rámci mojej profesie cestujem väčšinou na týždňovky, čo ma veľmi „občerstvuje“. Keď ste v inej krajine, vystúpite zo svojej bubliny a vidíte ako ľudia robia veci inak. Ja som vďaka tomu zistil, že my sa tu v Čechách a na Slovensku máme strašne dobre. Keď vezmeme do pomeru kvalitu života, cenu života vs. očakávania. Máme autá, hokej, pivo… mne sa páči, že našou najväčšou zaujímavosťou je, že nie sme „ničím zaujimaví“ v zmysle existencie skutočne zásadných problémov. Nie sme moc bohatí ľudia, ani moc chudobní, nemáme zásadné spoločenské problémy, prírodné katastrofy, ani nejak drastické počasie. Mne sa tu veľmi páči, preto som sa sem vrátil a aj preto som sa venujem GDG a komunitám z Prahy a nie z Kalifornie.

Stretávaš veľa ľudí. Ako sa ti darí networkingovať?

Veľa jazdím na konferencie typu Glorious. Neviem sa veľmi prezentovať medzi ľuďmi, preto som najradšej na konferenciách ako spíker, ideálne na začiatku. Moja cesta je byť vidieť skrz to, čo robím a hovorím. Človek už potom má o mne kontext a môžeme sa baviť o konkrétnych témach.

Aké sú predpoklady k vybudovaniu fungujúcej komunity či organizácie?

Najprv som mal k tomu 16 doporučení, teraz si vystačím s troma. Nemusí to byť nutne „komunita“, ale hocijaká skupina ľudí, ktorí sú určitým spôsobom zomknutí – fungujú ako rodina, baví ich to a venujú ostatným ľuďom z tejto skupiny svoj voľný čas. Prvým princípom je prináležanie – vytvoriť skupine jasnú identitu. Napríklad máte klubové tričko s IT vtipom… pochopí ho len ten, kto sa hodí do vašej „rodiny“. Ďalej osobný rast – spoločenstvo musí dávať ľuďom osobnú hodnotu. Posledný princíp – spoločenstvo by malo umožniť ľuďom vložiť doň niečo vlastné a tento vklad by mal byť vidieť, zároveň by mal umožniť vytvoriť im niečo čo ich ako jednotlivcov presahuje. My vzdelávame vývojárov po celom svete, ktorí sa zlepšujú, a tak zlepšujú svet technológií vytvaraním nových aplikácií.

FOTO: Konference Glorious

Ako docieliť, aby jednotlivec nestratil v komunite vlastnú identitu?

Na Slovensku a v Čechách sa ľudia vedia „zakusnúť“. Aj keď ich napríklad práca baví a kolektív im nevyhovuje, vedia sa s tým zmieriť. Ja radím nič neprekusovať, budete to ľutovať. Pre nás je dôležitý čas a keď niekam nepatríte, je to pre vás kvázi stratený čas. Doporučil by som nerobiť kompromisy voči sebe. Musíte si nájsť svoju krvnú skupinu, bublinu, v ktorej budete doma.

Čo je kľúčové pri práci s ľuďmi?

Empatia. Keď pracujete s ľuďmi a chcete, aby to bolo fajn, nejde to bez toho, aby nebola spokojnosť aj na druhej strane. Aby ľudí vzťah bavil, je to dielo všetkých zúčastnených strán, včetne vašej. Vždy mi pomáha predstaviť si príbeh človeka, s ktorým pracujem a ako ho môžem ja ovplyvniť. Narovinu, mne to s empatiou veľmi nejde, ale aj to ma posúva, lebo sa v tom snažím byť stále lepší. Dbajte na individuálny prístup, keď sa bavíte s ľuďmi z rôznych kultúr a snažte sa respektovať, čo je pre nich dôležité.

Myslíš, že je dôležité pestovať self-awareness alebo sebauvedomenie?

To je úplne najdôležitejšie. Môžete porozumieť iným ľuďom, no nebudete vedieť ako nastaviť vzájomný vzťah, pretože nebudete vedieť ako doňho môžete prispieť a nebudete poznať ani svoje obmedzenia. Ako sa „sebaobjaviť“? Každému človeku sadne niečo iné, je milión spôsobov. Niekomu zafunguje ísť na rok po svete, niekomu stačí ísť raz za čas na víkend do lesa, kto chce, ten si to nájde. Niekto sa radí s mentorom. Spoznávajte svet a prostredníctvom toho aj seba. Mne veľa dali pobyty na púšti aj zážitková pedagogika. Každá metóda má svoje pre a proti. Dosť som sa spoznal aj keď som počas štúdia v USA umýval bez povolenia riady v ghette vo Filadelfii – to bola veľká škola života. Robte veci vedome, vnímajte ako sa cítite, keď niečo robíte a uvidíte, že sa s tým dá pracovať.

Ďakujeme Daniel!

Share.

About Author

Avatar

Co-founder & Marketing manager Daily Upgrade

Leave A Reply