Príležitosti pre teba: Erasmus Student Network

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Príležitosti pre teba je séria článkov, ktoré postupne predstavia rozličné príležitosti pre študentov na Slovensku. Stáže, štipendiá, projekty, akákoľvek vzdelávacia činnosť, dobrovoľníctvo a ďalšie!

Dnes sa pozrieme na Erasmus Student Network (ESN).

O čom je organizácia?

ESN je jedna z najväčších študentských dobrovoľníckych organizácií v Európe. Intenzívne sa usiluje o mobilnejšie a flexibilnejšie vzdelávacie prostredie a to tak, že podporuje (a tiež poskytuje možnosti) na študentské výmenné pobyty, okrem toho tiež poskytuje možnosť zakúsiť medzinárodné prostredie aj pre ľudí, ktorí nemôžu ísť na mobilitu. Je to taký Erasmus na tvojej vlastnej univerzite.

Hlavná náplň pravidelných aktivít

ESN sa predovšektým stará o prichádzajúcich Erasmus študentov. Pripravuje pre nich pravidelné výlety, organizuje kultúrne podujatia a popri tom spravuje aj tzv. buddy system. V rámci buddy system je každému študentovi pridelený dobrovoľník, ktorý je jeho kontaktná osoba v prípade núdze. Vyzdvihnutie pri príchode, papierovačky, cestovanie, otázky ohľadom ubytovania, „banálne“ záležitosti ako kde nakúpiť, kam ísť k doktorovi alebo do ktorej reštaurácie sa oplatí ísť na večeru, to všetko zabezpečuje jeho buddy. Práve tento systém sa dá nazvať „Erasmus na tvojej univerzite“, pretože si v pravidelnom kontakte s niekým zo zahraničia, precvičuješ si jazyk a zároveň ľuďom pomáhaš zorientovať sa v cudzej (pre teba rodnej) krajine.

Popri týchto aktivitách pre študentov organizuje ESN niekoľko rozličných aktivít, ktoré prospievajú aj lokálnej komunite (škole alebo mestu) spolu s Erasmus študentami. Návšteva zvieracích útulkov, upratovanie okolitých lesov a parkov, zbierka šatstva či financií, vyučovanie na základných a stredných školách, ako aj v škôlkach a mnohé iné prinášajú benefity ako študentom, tak aj miestnej komunite. Kým študent si z Erasmu odnesie hodnotné zážitky a skúsenosti, miestna komunita benefituje z jeho ochoty dobrovoľne pomôcť alebo niečo ľudí naučiť o svojej krajine.

Neodmysliteľnou súčasťou sú aj konferencie a stretnutia, ktoré prebiehajú na mestskej, regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni. Počas týchto sa predovšetkým venujeme neformálnemu vzdelávaniu. Množstvo praktických workshopov vycibrí predovšetkým zručnosti ako organizácia, spravovanie času, spravovanie úloh, vodcovstvo a mnohé iné, popri tom sa prehlbujú vzťahy medzi podobne zmýšľajúcimi mladými ľuďmi.

ESN Slovakia

Členovia ESN Slovakia na národnom valnom zhromaždení v máji 2017. Popri neformálnom vzdelávaní vo forme praktických workshopov a prednášok hostí z Česka a iných slovenských organizácii sa na tomto zhromaždení každoročne volí nová národná rada. Zoznamovanie sa a zábavný program sú nevyhnutnosťou!

Čo potrebujem mať, ak sa chcem pridať?

(Ideálne) Status študenta VŠ, trochu voľného času, ochotu pracovať s ľuďmi s rozličných krajín sveta, základnú úroveň angličtiny a chuť robiť počas školy niečo viac, než len sedieť nad knihami!

Čo sa môžem naučiť, ak sa pridám?

Naučíš sa pracovať v tíme (veľmi hodnotná zručnosť pre tvoje budúce zamestnanie!), podávať a prijímať kritiku, a zistíš, ktoré sú tvoje silné stránky. Spoznáš množstvo ľudí z cudzích krajín, rozšíriš si kultúrne obzory a spoznáš veľa silných príbehov. Zlepšíš si angličtinu a pravdepodobne aj iný jazyk, rozšíriš si sieť kontaktov a naučíš sa lepšie si zorganizovať čas.

Popri soft skills, ako sú komunikačné zručnosti, vedenie ľudí, organizačné schopnosti a pod. si v ESN vieš zamakať aj na hard skills, predovšetkým v oblastiach ako PR (grafika, webdizajn, sociálne siete), s tým úzko spätý marketing (branding, propragácia cez sociálne siete) alebo financie (spravovanie rozpočtu, komunikácia s partnermi, prihlasovanie na projekty, žiadosti o grant, daňové priznanie).

Čo môžem zažiť, ak sa pridám?

Fungovanie v medzinárodnom prostredí, kamarátstva s ľuďmi, ktorí robia čosi navyše a vďaka cestovaniu získaš aj známosti po celej Európe.

Množstvo kultúrnych večerov, teambuildingových aktivít a dobrovoľníckych činností v tvojom meste.

Výlety, koncerty a konferencie po celom Slovensku, aj Európe.

Aká je minimálna a maximálna zapojenosť?

Minimálna zapojenosť je, že sa pridáš k ESN Buddy system. Budú ti pridelení zahraniční študenti, s ktorými budeš komunikovať, a budeš im k dispozícii. Žiadne ESN záležitosti nemusíš riešiť.

Maximálna zapojenosť v podstate nemá hraníc. Cez aktívne členstvo, kde pomáhaš pri organizácii udalostí pre študentov sa môžeš dopracovať až k práci v lokálnej rade. Tam budeš už komunikovať s univerzitou a s ESN sekciami v iných mestách, stretávať sa s partnermi, organizovať väčšie udalosti a tiež zúčastňovať sa konferencií.

Môžeš tiež fungovať na národnej úrovni a prispievať k chodu celého networku. Túto činnosť už uznávajú aj univerzity, ktoré ju vo väčšine prípadov aj ocenia. Samozrejme, môžeš sa zapojiť aj do medzinárodného diania a kľudne sa zapojiť do medzinárodnej rady alebo jedného z meadzinárodných tímov, ktorí sa starajú napríklad o PR, HR, web alebo network care či financie.

Čo hovoria členovia?

Martin Schon, ESN alumni, bývalý národný prezident ESN Slovakia

„Do ESN som sa pridal klasicky, po Erasme. Menej klasické bolo, že to bolo až v 6. ročníku výšky. O ESN som sa dozvedel uplnou náhodou a prišlo mi to ako fajn spôsob ostať v kontakte s international prostredím. V tom čase som mal teda štátnice na medicíne, a so spolužiakmi sme sa takmer nepretržite bavili o skúškach, diplomovke, o škole… ESN pre mňa začalo predstavovať prostredie, v ktorom som mohol prísť na iné myšlienky.

Prišlo mi to ako fajn spôsob ostať v kontakte s international prostredím.

V sekcii som bol veľmi aktívny (chodil som na takmer všetky meetingy a eventy), postupne som nabral odvahu a podal si kandidátku na národnú koordinátorskú pozíciu, vďaka čomu som získal prehľad o ESN na národnej úrovni. Neskôr som sa stal národným prezidentom.
Jednou z najlepších vecí na ESN je priestor na realizáciu vlastných nápadov.
ESN mi dalo všetky krásne spomienky na eventy, ktoré som mal možnosť zažiť. Tie ma vždy dobili energiou, motiváciou a inšpiráciou. Jednou z najlepších vecí na ESN je priestor na realizáciu vlastných nápadov. Skúseností mi to dalo viac, ako by som kedy predpokladal, čo sa týka práce v kolektíve, komunikácie, organizácie, samozrejme kontakty, najcennejšie sú však priateľstvá.“
ESN SK President

Martin počas svojho pôsobenia ako prezident hovoril o svojej skúsenosti podrobnejšie aj v rozhovore na stránke ESN SK. Prečítaj si ho tu!

Kde a kedy sa môžem zapojiť?

ESN aktuálne funguje v 7 mestách Slovenska: Bratislava, Trnava, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Prešov a Košice. Zoznam všetkých sekcií nájdeš na ich webstránke.

Zapojiť sa môžeš kedykoľvek počas roka, oficiálne nábory však prebiehajú na začiatku akademických rokov. Ak máš chuť zapojiť sa, neváhaj kontaktovať vedenie sekcie v tvojom meste, radi ťa privítajú na najbližšom meetingu!

Web a social

Oficiálna webstránka ESN Slovakia: www.esn.sk

Facebook: www.facebook.com/ESNSlovakia

Instagram: www.instagram.com/esn_slovakia

Twitter: www.twitter.com/ESNSlovakia

Kontaktná osoba​

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráť na členov národnej rady ESN Slovakia, alebo jednoducho pošli email na president@esn.sk.

Share.

About Author

Avatar

Knihomoľka, študentka, priateľka, milovníčka kávy, wannabe-spisovateľka, svetlo sveta a soľ zeme. Píšem, prekladám, spievam a som dobrovoľníčka v ESN Slovakia. Hľadám hodnoty, ktoré sú večné a učím sa žiť naplno.

Leave A Reply